Succesvolle samenwerking binnen een managementteam is niet makkelijk en vanzelfsprekend. Teamwork wordt binnen veel bedrijven gepropageerd als een belangrijke voorwaarde voor succes. Het managementteam (mt) moet dan uiteraard wel het goede voorbeeld geven. Als dat niet het geval is, dan worden de worstelingen van het mt meewarig besproken bij de koffieautomaat.

Vaak is de samenstelling van het mt een potentiele bron van problemen. In de meeste organisaties mag ieder organisatieonderdeel een werknemer afvaardigen in het mt.
Ten eerste leidt deze methode tot omvangrijke mt`s met soms meer dan tien leden. Dat heeft een negatieve invloed op de besluitvormingskwaliteit en -snelheid.
Ten tweede beperkt de ervaring en denkwijze van de mt-leden zich dan tot hun eigen organisatieonderdeel. Het vermogen en de bereidheid zich in te leven in andere onderdelen is daardoor niet optimaal.

Een ander probleem is dat menig mt-lid zich richt op het persoonlijk carrierebelang. Deelname aan het mt wordt dan gezien als opstapje naar een nog hogere functie. Tot slot genereert het gemiddelde mt niet genoeg feedback en wordt er te eenzijdig verantwoording afgelegd aan een hoger bestuursorgaan. Het is verstandig om een mt te beperken tot zes leden en te selecteren op aanvullende kwaliteiten.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Met deze tips krijgt u een team met ‘hart voor de zaak’:

Laat werknemers meedenken
Werknemers die weten wat er speelt in het bedrijf, kunnen gerichter meedenken en zullen eerder met eigen inbreng komen. Informeer ze dus niet alleen over het hoognodige, maar betrek ze ook bij bedrijfseconomische en strategische beslissingen.

Bijscholing: alleen maar voordelen
Werknemers die blijven bijleren, zijn vaak meer tevreden en dragen bij aan een goede sfeer. En zo zijn er nog veel meer voordelen aan het scholen van personeel. Waar u misschien niet zo snel aan denkt, zijn de contacten en nieuwe impulsen van buiten het bedrijf die uw werknemer tijdens het volgen van een opleiding kan opdoen.

Breng afdelingen samen
Laat werknemers niet alleen samenwerken op de eigen afdeling, maar ook met andere afdelingen. Verschillende vakgebieden en specifieke kennis komen bij elkaar, wat de creativiteit bevordert.

Meer ruimte voor zelfstandigheid
Regels met betrekking tot wat wel en niet is toegestaan zijn noodzakelijk binnen een bedrijf. Maar, te veel regels kunnen een werknemer inperken. Stel dan ook niet meer regels op dan nodig is en geef uw personeel de ruimte om werkzaamheden zelf in te vullen. Zelfstandigheid wordt gewaardeerd en werknemers zijn op die manier meer betrokken bij hun eigen productie.

(bron: De Zaak)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x