Stop met managen, ga ontwerpen!

Columns

De manager staat er niet al te best op. Het einde van de beste man of vrouw wordt aangekondigd in artikelen in kranten en reportages op TV. 'Ontmanagen’ is in sommige kringen in zwang als nieuwe modekreet, soms uitgesproken alsof het over ontluizen gaat. De leidinggevende lijkt eigenlijk alleen nog een nuttige rol te hebben als ‘common focal point of dislike’, zoals Phanish Puranam van managementopleiding INSEAD het in een recent artikel mooi verwoordde: iemand die het team samenbindt door ze een gemeenschappelijk mikpunt voor onvrede te geven.

Toch staat buiten kijf dat er binnen organisaties functionarissen nodig zijn die af en toe hun hoofd van het toetsenbord optillen, de boel overzien en een voorstel doen over hoe het werk slimmer georganiseerd kan worden. Misschien helpt het hen en o...

Meer over Organisatieontwerp