Volg het Rijnlandse spoor van het paard

Columns

 Ik heb me begeven in de wereld van de paarden en schapen. Ik wist en weet weinig van beide dieren en van beide leefwerelden. Maar ondanks (of dankzij?) gebrek aan kennis, bracht deze expeditie mij tot een inzicht. Maar voordat ik dit inzicht uit de doeken doe, vind ik het nodig op te merken dat ik besef het schaap tekort te doen. Ik plaats mijn ervaring namelijk op één dimensie waardoor het schaap eenzijdig belicht wordt.

Door tussen het spoor van het paard en dat van het schaap de tijdas ‘verleden-heden-toekomst’ te trekken, ontstaat een veld waarin de werkende mens (medewerker, manager) in de tijd geplaatst kan worden; soms in het spoor van het paard, soms in het spoor van het schaap.

 

Bij het plaatsen van de werkende mens(ch), laat ik me enkel leiden door de mate van ontvankelijkheid...

Meer over Zingeving in werk en organisatie