Retorica van het corona-virus

Columns

Premier Rutte heeft ons, inwoners van Nederland, nu verscheidene keren toegesproken sinds het uitbreken van het corona-virus. Daarnaast hebben hij en de belangrijkste ministers op dit dossier, herhaaldelijk in de Tweede Kamer verantwoording afgelegd. De aanpak van het kabinet om de Nederlandse bevolking mee te nemen in het beperken van de schade is een treffende toepassing van retorische principes.

Retorica wordt al sinds de klassieke oudheid (Aristoteles, Cicero, Quintilianus) omschreven als de kunst van het overtuigen door welsprekendheid. De combinatie van beiden, welsprekend een overtuigend verhaal neerzetten, doet ertoe. Het kabinet doet het bij monde van premier Rutte op beide punten wat mij betreft heel goed. Om het kort door de bocht te zeggen: het verhaal deugt en het is nog goed ...

Ik ben het eens met deze artikel. We leven nu in een moeilijk periode, waarbij verkeerde gegevens of gebrek aan informatie voor problemen en onrust kan zorgen. Iedereen moet open staan voor kritiek, maar ze moeten ook vertrouwen plaatsen in degene die aan de macht zijn. Ik snap dat veel mensen bang zijn, maar om een stap verder te komen, moet er ook vertrouwen van beide kanten aanwezig zijn.

Meer over Presentatie