Rechtvaardig veranderen: praat u weleens recht wat krom is?

Columns

Organisatieveranderingen pakken niet altijd voor iedereen goed uit. Zeker niet in de afgelopen jaren, waarin veel organisatieveranderingen zich het beste laten typeren als reorganisaties. Medewerkers vragen zich af of ze het veld moet ruimen. En op welke wijze de organisatie dit bepaalt. Het blijkt dat een rechtvaardig proces de uitkomsten beter verteerbaar maakt, zelfs als deze nadelig zijn. Mooi! Toch?

Gepercipieerde rechtvaardigheid
Mijmeren over een universele maatstaf voor rechtvaardigheid kunnen we beter aan filosofen overlaten. Zo’n absolute benadering is beperkt bruikbaar voor managers die dagelijks knopen moeten doorhakken bij duivelse dilemma’s. Binnen organisaties is de rechtvaardigheidsbeleving een zinvoller perspectief. Vinden medewerkers dat de organisatie eerlijk handelt? Di...

Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas