P&O’ers frustreren ontwikkeling van werknemers. Werknemers voelen zich door hun werkgever onvoldoende gesteund of zelfs belemmerd in hun carrièreontwikkeling. Mensen klagen vooral over scholingsmogelijkheden en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Die krijgen nu te weinig aandacht. Zo wilde meer dan de helft van de werkenden het afgelopen jaar een opleiding volgen, maar kreeg 40 procent van die groep dat niet geregeld bij zijn bedrijf. Het blijkt dat werknemers hun afdeling P&O met gemiddeld een 6,04 beoordelen.

Waarom?
Werknemers verwachten dat P&O wel een aantal dingen van hen overneemt, terwijl ze zelf veel proactiever kunnen zijn. De afdeling HR is ook niet zo goed in haar eigen communicatie. Daardoor zien mensen de toegevoegde waarde niet, en onbekend maakt nu eenmaal onbemind.

Onduidelijkheid
Driekwart van de leidinggevenden vergeet nog te vaak het talentbeleid te ondersteunen en dus strategisch bezig te zijn, omdat ze bezig zijn met hun dagelijkse klusjes. Medewerkers missen hierdoor training, feedback en motivatiegesprekken. Twee op de drie is zelfs van mening dat er in hun organisatie geen cultuur heerst die de talentontwikkeling bevordert. Ruim 70 procent van de directe leidinggevenden heeft zijn handen vol aan operationele taken. Strategische taken worden nog maar door 40 procent van de leidinggevenden uitgevoerd.

Lees ook:

Herkennen we talent in een overwachte context?

Groeipotentieel
Meer dan de helft van de organisaties vindt dat talentontwikkeling in eerste instantie een taak is van de leidinggevende. Toch zijn werknemers niet tevreden over het talentmanagement dat binnen hun onderneming gevoerd wordt. Ongeveer de helft vindt dat hun leidinggevende een goed beeld heeft van hun groeipotentieel, maar dat dit inzicht vooral betrekking heeft op hun huidige functie en veel minder op een mogelijke andere job.

Steun
Werknemers zeggen dat ze zelf het heft in handen moeten nemen. Ze moeten effectief hun talenten onder de aandacht brengen van hun manager. Men verwacht van zijn leidinggevende dat die zijn loopbaan mee uitstippelt, terwijl momenteel slechts 18 procent van de medewerkers deze steun daadwerkelijk krijgt. Iets meer dan de helft heeft het gevoel dat zijn talenten door de baas op de juiste manier worden ingezet, maar dit gevoel neemt af met de leeftijd: het bedraagt 65 procent bij 25-jarigen tot 48 procent bij 50-plussers.

Gerelateerd artikel:
Presteren met professionals
Durven sturen op toegevoegde waarde
Frank Kwakman

Professionals, je komt ze overal tegen. Is er misschien sprake van wildgroei? Het aantal professionals lijkt explosief toe te nemen, ze duiken in allerlei sectoren op

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: ZD net) door: William Visterin

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Wat me opvalt is dat alle beleidvoeringen nog te veel op gevoel worden geleid met als rode lijn, het persoonlijke gevoel dat iemand jegens een ander heeft.
Zicht op potential wordt volledig ondergesneeuwd, vriendschappen veranderen in achterbakse samenzweringen op het moment dat de professionaliteit de bovenhand moet hebben. Dus A: scheid persoonlijk en zakelijk( maak er een sport van) B: kwaliteiten kunnen nu zonder persoonlijke gevoelens erkend worden. C:opleiding wordt nu enkel een kwestie van aanwezig budget. D: Feedback wordt objectiever en kan men beter zien waar men in de markt staat.

Men moet de dialoog “risico op rendement” enkel houden in de vorm van: “hoe houden we talent?”.
Binnen een bedrijf hoort men professionaliteit op een te houden. Klant blijft koning en intern worden we simpelweg met de stroom meegesleurd.

Volgens mij dekt de titel van het artikel de lading niet. Ik begrijp uit de laatste drie alinea’s dat medewerkers van hun leidinggenden (en dus niet P&O) drie dingen verwachten: duidelijkheid, groeipotentieel en steun. Ik begrijp ook dat dit vaak nog niet gegeven wordt door leidinggenden. Deze constateringen zijn veel raker (en waardevoller) dan dat P&O’ers de ontwikkeling van medewerkers frustreren. P&O afdelingen zijn mijns inziens business partners die juist stimulerend moeten optreden in alle people management taken van het lijnmanagement. Dat ze daar vaak niet in slagen, omdat ze te operationeel blijven, is wel een veelvuldig voorkomend fenomeen.

De afdeling P&O en HRM belemmeren serieus ‘economische groei’.

Er is teveel (strategische) macht toegekend aan deze afdelingen, waardoor bedrijven steeds minder slagvaardig en het juiste personeel kunnen aantrekken met ervaring.

Simpelweg doordat de huidige generatie P&O’ers afgestudeerd komen met ingeprente vooroordelen t.a.v. diploma’s en niet t.a.v. karakter, ervaring en spirit.

Je ziet dan ook dat ‘echte’ talenten soms door P&O / HRM niet tot uiting komen in een organisatie.

Hier nog een stuk hierover: ‘P&O’ers frusteren werknemers-ontwikkeling”

http://www.managementsite.nl/2658/human-resources/poers-frustreren-ontwikkeling-werknemers.html

Laten we in ondernemend Nederland ook eens de conclusie trekken dat deze dames en heren HR, HRM, P&O ook eigenlijk niet in het sollicitatie proces horen (of pas op het eind bij de handtekening). Als ik rechtstreeks met de leidinggevende van de afdeling zou kunnen komen tot een arbeidsovereenkomst dan had ik nu allang weer werk, maar helaas het CV en eerste gesprek worden nog steeds beoordeeld door een meestal vakinhoudelijk ondeskundig persoon.

Toon alle 4 reacties
x
x