Channels

Onder de titel Performance Scorecards, measuringthe right things in the real world is vorig jaar een boekverschenen van Richard Y. Chang en Mark W. Morgan. PerformanceManagement trekt de aandacht van veel managers. Met scorecards encockpits proberen tal van organisaties om de prestaties in beeld tekrijgen. Ongetwijfeld is de Balanced Scorecard van Kaplan en Nortonde meest bekende scorecard. Maar er is natuurlijk plaats voorandere smaken. Chang en Morgan maken hier ook een opmerking over.Ze willen flexibeler zijn dan de BSC die naar hun mening wat vastzit in de vier inmiddels overbekende perspectieven. Het zij zo,maar waarin onderscheidt dit boek zich nu?

Dit boek is een verhaal

De lezer wordt meegenomen op de moeizame maarboeiende reis die een manager maakt als hij besluit om metscorecards prestaties te gaan sturen. Het concept kennen we.Goldratt’s The Goal was ook een verhaal over bedrijfsproblematiek;het werd een bestseller. Misschien hebben Chang en Morgan ditvoorbeeld voor ogen gehad. Andere boeken over ‘performancemanagement’ bespreken nogal eens modellen om de relatie tussen debedrijfsstrategie en de scorecard te leggen. Dit boek beschrijft deworsteling van een manager die vanuit een achterstandspositie moetbeginnen. Hij start vanuit een praktijk gedomineerd door brandjesblussen. Geen ongebruikelijke situatie. Dan volgt een proceswaarbij hij en zijn medewerkers stap voor stap ontdekken wat nueigenlijk de doelen zijn waarop gestuurd moet worden. Dat isfascinerend en geeft inspiratie om zelf een scorecard te gaanontwerpen en gebruiken. En dan blijkt dan men -en passant- daarvoorvoldoende theorie heeft opgedaan.

Lees ook:

Kantelend klantgedrag creëert nieuwe verdienmodellen

Dit boek stelt het werken met indicatoren centraal

Het boek gaat over ‘meten is weten’. Geen ingewikkeldetheorieën. Hoe kom je eigenlijk aan een goede indicator. Deauteurs voeren een management cyclus ten tonele waarmee men eeneigen scorecard kan creëren en onderhouden. Zo leert men ookmet het eigen team scorecards lezen of eenvoudige statistiekinterpreteren. Chang en Morgan hebben de verleiding kunnenweerstaan om te verwijzen naar software en andere technischeoplossingen. Integendeel, zij zeggen ons waar het op staat. En datis de noodzaak om eerst en vooral te bepalen met welke compacte setinformatie de organisatie kan worden bestuurd. Hun recept is:bepaal eerst de essentiële resultaatgebieden. Na doorvertalinghiervan ontstaat de gewenste scorecard met de essentiëlemaatstaven.

Array

Dit boek laat zien hoe scorecards gekoppeld kunnen worden

De auteurs laten zien hoe in een organisatie meerdere scorecardskunnen bestaan en hoe die onderling samenhang kunnen vertonen.Sturing op hoofdlijnen kan hand in hand gaan met uitwerking enverfijning door de direct betrokkenen. Dit leidt ertoe dat demaatstaven op organisatieniveau kunnen worden doorgegeven aanindividuele medewerkers. Die maatstaven worden dan gekoppeld aanprestatieplannen, doelstellingen en maatstaven van afzonderlijkepersonen. Ik merk op dat Kaplan en Norton in hun nieuwe boek the strategy-focused organization ook die kant opgaan en delijn doortrekken naar variabele beloning.

Array

Conclusie

Performance Scorecards is een boek voor de vele managers diegewoon met performance management aan de slag willen, de geschetsteproblematiek maar al te goed herkennen en die de banadering van deauteurs aanspreekt. Het boek is verschenen bij Jossey-Bass, SanFrancisco, ISBN 0-7879-5272-9.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ik ben bezig met een afstudeeropdracht m.b.t. het onderwerp kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren voor applicatiebeheer (onderhoud van software in brede zin).
Nu ben ik op zoek naar literatuur voor het bepalen welke methode het beste toepasbaar is in een specifieke organisatie.
In het boek performance scorecards wordt hier niet bij stilgestaan, maar in het boek de cockpit van de organisatie (kerklaan) wel.
Ik ben al veel aan het rondzoeken geweest, maar heb tot nu toe nog geen andere literatuur kunnen vinden die op methodes ingaat.
Is er iemand die mij op weg kan helpen??

x
x