Performance Management in 3 stappen

Actueel

Performance management wordt steeds vaker binnen bedrijven toegepast. Organisaties die performance management binnen de gehele organisatie inzetten en deze als voorspellende analysesoftware inzetten, boeken de beste resultaten.

Ondanks dat er meer bedrijven performance management inzetten, zijn er ook veel bedrijven die performance management wel toepassen, maar toch niet de beoogde resultaten bereiken. Dit wordt met name veroorzaakt door een gebrek aan integratie (van zowel afdelingen als technologische systemen). Het feit dat veel bedrijven dashboards en scorecards implementeren, levert performance management lang niet de beoogde resultaten op. Dit komt door weerstand binnen de organisatie en het gebrek aan samenwerking tussen verschillende afdelingen. Maar ook het ontbreken van integratie tussen verschillende bedrijfssystemen dragen hiertoe bij.

Organisaties die datamining- en voorspellende analysesoftware hebben geïmplementeerd, zijn succesvoller op het gebied van innovatie, concurrentievoordeel en flexibiliteit.

Performance Management wordt het meest gebruikt voor:

  • het meten van prestaties ten opzichte van de doelstellingen
  • het op afdelingsniveau in kaart te brengen van de behaalde prestaties en het verzamelen van financiële gegevens
  • het traceren van key performance indicators (KPI)

Organisaties hebben het meest profijt als bovenstaande als een driestappenproces wordt ingezet: ten eerste een solide fundering voor rapportages opzetten, ten tweede het beheren van informatie door prestaties af te zetten tegen cijfers en ten derde door deze informatie te gebruiken om de organisatie te verbeteren.

Binnen een organisatie moet de strategie niet alleen door de directie worden gecommuniceerd, maar door iedereen worden gedragen. Daartoe moet de juiste stuurinformatie, gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, beschikbaar zijn.

Doe een quick scan:

Werken met de value based scorecard
Goede besturing is gekoppeld aan inzicht in prestaties. De auteurs integreren de beste elementen op dit terrein. Met vele voorbeelden verduidelijken ze de aanpak en verschaffen ze praktische handvatten. Ook verschaffen ze een checklist in de vorm van een handige Quick Scan die aangeeft wat er moet gebeuren om de VBS te doen slagen!

(bron: Financieel Management)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Performance management