Organisatie-inrichting is van waarde ook bij cultuur- en gedragsverandering

Cover stories

In organisaties is de verandering en ontwikkeling van cultuur en gedrag een belangrijk speerpunt. Het begrijpen en beïnvloeden van cultuur en gedrag krijgt in organisaties dan ook steeds meer aandacht om tot succesvolle verandering te kunnen komen. Wij beschouwen het als risico dat overmatige aandacht voor cultuur en gedrag andere essentiële elementen, zoals strategie, structuur en systemen onder laat sneeuwen. Dit vermindert het effect en de impact van de beoogde verandering, omdat structuur en besturing gewenst gedrag juist kunnen bekrachtigen. 

Cultuur en gedrag hangen samen met organisatie-inrichting

Aandacht voor cultuur en gedrag is vanzelfsprekend noodzakelijk en – wanneer goed geïnterpreteerd en benaderd – uitermate belangrijk voor het realiseren van verandering. Hierbij merke...

L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Mooi stuk!
Ik zou dit (staat bij Reden 3) als eerste mogelijkheid willen benoemen:
"De tweede mogelijkheid die meer ingrijpend is, is de verantwoordelijkheid van gehele ‘end-to-end’ klantprocessen anders te organiseren, bijvoorbeeld door de sturing en inrichting te herzien en daarin verschillende sturingslijnen (klant, product, vakgebied, resources) organisatorisch te scheiden en anders te verbinden."
Ofwel het creëren van autonome eenheden, liefst tot en met de werkvloer (zoals bijvoorbeeld Buurtzorg NL dat in haar situatie kan doen). En n.a.v. Reden 4:zoveel als mogelijk is voorkomen dat je functionele ondersteunings- en stafafdelingen maakt die de professionals van hun werk houden.
In de literatuurlijst ontbreekt m.i. een handboek dat juist hierbij helpt:
Het nieuwe organiseren. Alternatieven voor de bureaucratie (2018) Kuipers, van Amelsvoort & Kramer, 3e verbeterde druk, Uitg. Acco

Meer over Organisatieontwerp