De organisatiecoach als verbinder van twee werelden

Columns

"Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten"  Jules Deelder

Het jonge vak organisatiecoaching komt voort uit teamcoaching, doordat teamcoaches - een jaar of 13 geleden - tegen de grenzen aanliepen van het organisatiesysteem. Je zou het in een breder verband kunnen zien als een reactie op het mechanische en lineaire denken dat in de Verlichting (Descartes) is ontstaan en dat tijdens de industriële revolutie het dominante wereldbeeld werd. Breinonderzoek laat zien dat deze mindset vooral in de linkerhemisfeer (leftbrain) gegenereerd wordt (McGilchrist). Uit onderzoek naar organisatiecultuur (Quinn) blijkt dat de meeste organisaties volgens dit reductionistische, op snel resultaat gerichte wereldbeeld ingericht zijn. De valkuil is dat er onvoldoende aandacht is voor ...

Meer over Organisatieadvies en consultancy