Channels

Goed inschatten wat mensen beweegt en bezighoudt is belangrijk voor iedere manager. Belangrijker dan de  neiging van veel managers om meteen met een eigen verhaal te komen (idee, oplossing, mening of opdracht). Dat betekent: met  interesse naar de ander luisteren, vragen stellen en je verdiepen in wat de ander bezig houdt. Pas daarna volgt het eigen verhaal.

Leidinggevenden moeten opwaartse communicatie bevorderen, anders beschikken ze niet over de informatie om knelpunten tijdig te signaleren en te verhelpen. Ook zullen medewerkers zich ongelukkig voelen als ze zich niet kunnen uitspreken over bepaalde kwesties.

Communicatie stroomt binnen organisaties vaker van autoriteiten naar ondergeschikten dan andersom. Een gebrek aan opwaartse communicatie (van medewerkers naar leidinggevenden) kan problemen veroorzaken. De toplaag kan de stilte interpreteren als teken dat consensus en tevredenheid heersen. Medewerkers kiezen ervoor om hun mond te houden omdat ze menen dat het nutteloos is om problemen aan te kaarten of omdat ze vrezen als klagers of zeurpieten gezien te worden.

Lees ook:

Hoe maak ik mijn organisatie menselijker via mijn baas?

Door actief de mening van medewerkers te zoeken wordt het voor een baas duidelijk wat er leeft onder de mensen. Wat goed gaat en wat er zou moeten veranderen. Door meer inbreng los te maken komen meer ideeën en mogelijke oplossingen op tafel. Hier moet je, als baas, wel goed mee om gaan. Niets is zo demotiverend als een goed idee voordragen waar iemand vervolgens nooit meer iets van hoort.

Vergeet bij het open zetten van de communicatie kanalen, één ding niet: Nederlanders klagen al gauw. Daar moet je even doorheen. Het past ook bij het oerconflict ‘Hoog versus Laag’. Raak niet ontmoedigd als niet iedereen meteen constructief inhaakt op deze manier van communiceren.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. Bron: ProfNews

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Helemaal mee eens! Wat een heerlijk artikel. Ik begeleid ondersteunende diensten (speciaal secretariaten) en bied hen rust en kaders om hun spilfunctie optimaal te vervullen.
Als zij goed functioneren, omdat zij zelf hun doelstelling dragen en uitdragen, profiteert daar de hele organisatie van!

Als zij, zonder dat er naar hun mening wordt geluisterd, een taak geforceerd opgelegd krijgen, dan ontstaat daar enorme weerstand. Met alle gevolgen van dien.
Een secretariaat wil dienstbaar zijn binnen heldere kaders, maar nooit onzichtbaar of veronachtzaamd worden.
;-)
Anita Sanders

x
x