De ondernemingsraad is aan vernieuwing toe!

Columns

Veel ondernemingsraden houden zich bezig met het beoordelen van plannen van de directie, op basis van het advies- en instemmingsrecht dat voortvloeit uit de Wet op de Ondernemingsraden. Het leidt er toe dat OR en directie stapels papier naar elkaar toesturen met vragen, antwoorden, toelichtingen en verwijten. Het leidt zelden tot betere besluiten. In moderne organisaties mag van iedereen proactiviteit, flexibiliteit en wendbaarheid worden gevraagd.

De OR als waakhond

Als het op echte problemen aan komt, geeft vaak niemand thuis. Maar de ondernemingsraad in de rol van waakhond neemt zijn verantwoordelijkheid. Deze OR blaft als er gevaar dreigt en bijt als het nodig is. De OR doet dit als het mis gaat in de organisatie of als het dreigt mis te gaan. Als er een grote kloof bestaat tussen top...


Meer over Besturen en organiseren