De professional staat centraal!

Columns

Nieuw organiseren met de professionals centraal past bij deze tijd! Verspreid het zich snel? Dat niet! Er is eerder sprake van een tegenbeweging. De machtspositie van de werkgevers neemt duidelijk toe. Het 'oude denken' bloeit.

De dynamiek van snelle verandering zorgt er voor dat organisaties flexibeler moeten worden, zich sneller moeten aanpassen. Organisaties die het al anders doen, die al op een heel andere manier georganiseerd zijn, worden veelvuldig voor het voetlicht gebracht.

In deze organisaties staat de professional centraal en is het management sterk teruggebracht of afgeschaft. Met het idee dat professionals gaan floreren als ze maar de ruimte krijgen. Helaas worden steeds weer dezelfde organisaties als voorbeeld genoemd en dat al gedurende een aantal jaren. De olievlekwerking die van het succes van deze organisaties uit zou moeten gaan is nog niet erg zichtbaar. Het is ook de vraag of de werkwijze bij deze bedrijven maar in allerlei branches kunt kopiëren. Daar hoor ik  zelden iets over. Maar ook binnen de eigen branche is er niet veel navolging.

De beschrijvingen van deze nieuwe organisaties benadrukken altijd de eenvoud van de principes. Volkomen terecht, de principes zijn vrij eenvoudig, maar vervolgens wel diepgaand uitgewerkt en, en dat is cruciaal, doorleefd en consequent nageleefd. En juist dat is veel moeilijker dan de manier van managen in de meer traditionele organisaties. Wellicht dat dit al een reden is waarom anderen het toch maar niet kopiëren.

Maar ondertussen….

Het is niet alleen zo dat de mooie voorbeelden geen navolging krijgen. Op de arbeidsmarkt is veel meer aan de hand, wat heel veel zegt over de werkelijke positie van de professional.

Een paar voorbeelden

  • Vaste arbeidsovereenkomsten komen bijna niet meer voor. Hoewel er weer een minimale groei op dit punt te zien is, willen organisaties zich kennelijk niet meer verbinden aan medewerkers.
  • Tijdelijke contracten zouden volgens de wet uiteindelijk moeten leiden tot een vast contract. Het tegendeel blijkt waar te zijn, tijdelijke krachten worden ‘tijdig’ de laan uit gestuurd.
  • Het flexwerken wordt bejubeld als de top van zelfstandigheid en professionaliteit van het individu. Hoewel het sterk afhankelijk is van de bedrijfstak en het type werk, lijkt het er op dat de professional wordt ingehuurd omdat hij (of zij) een kunstje beheerst en als dit kunstje niet meer nodig is of is geëvolueerd naar iets anders (en hoe groeit die zelfstandige professional daar in mee?) dan kan de kunstmaker voordelig aan de kant worden geschoven, zonder verdere perspectieven.
  • De loonontwikkeling van werknemers blijft sterk achter bij wat gezien de economische ontwikkelingen te verwachten was.
  • Recent is ook nog eens gebleken dat de lonen van de veelverdieners aan de top de laatste jaren veel sneller zijn gestegen dan die van het gewone volk (de ‘professionals’).

Tegenwoordig lijkt iedereen heel mondig op te kunnen komen voor zichzelf in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Ik vraag het me af. Bij gebrek aan ‘tegenstand’ hebben de werkgevers geprofiteerd van de situatie, van hun machtspositie. Uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren blijkt niet dat de werkgevers zich minder laten leiden door macht en dat ze meer gericht zijn op ‘samen-werking’.

Macht en hebzucht zijn slechte raadgevers

De ouderwetse macht, gekoppeld aan het nog steeds voortdenderende financiële efficiency denken, zorgt er voor dat ondanks alle behoefte aan verandering, er helemaal niets aan het veranderen is.

De wereld is aan het veranderen, maar Europa, of in casu Nederland blijft qua leiderschap volledig hangen in tradities, waarbij werknemers vanuit een Tayloriaanse gedachte een soort (vervangbare) machines zijn.

Zolang werkgevers niet de moed hebben om uit dit gedachtengoed te stappen, zal er van de herwaardering van de professional niet veel terecht komen. En daarmee raken we als land langzaam maar zeker achterop in de concurrentiestrijd die wereldwijd gaande is.
We staan in heel veel wereldranglijsten op een heel mooie positie. Dit kan zorgen voor tevredenheid, met als gevolg dat de wet van de remmende voorsprong in werking treedt. Het kan ook leiden tot angst. Angst om dat goede dat we hebben bereikt, kwijt te raken. Beide effecten zijn duidelijk merkbaar in de maatschappij.

Als wij er in slagen onze Hollandse eigenheid (doelgericht, samen, met goed overleg) die volgens allerlei uitingen van de laatste tijd, niet bestaat, toch gaan gebruiken om samen te werken en samen te ontwikkelen, dan kunnen we zelfs sterker uit de wereldwijde concurrentiestrijd komen. Maar dan zullen de leiders wel op moeten staan en het lef moeten tonen om met elkaar nieuwe wegen in te slaan.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Koos Groenewoud
Lid sinds 2019
Ik ben het met de strekking van deze blog eens. Bedrijven en organisaties die blijven hangen in het Taylordenken zullen door de markt, klanten, leveranciers, medewerkers en social media gedwongen worden om aan de slag te gaan met nieuw organiseren, unboss en, minder managen.

Als ze dat niet doen, dan komt er een moment dat ze geen medewerkers meer kunnen krijgen, klanten afhaken en de financiers dat ook doen.
Dan staan ze met lege handen.

Verder ben ik van mening dat deze ontwikkeling een onomkeerbare trend is en zeker geen hype.

Het aantal bedrijven en organisaties is sterk groeiende. Kijk maar eens naar de gemeente Holland Kroon en naar Buurtzorg.nl
Peter van Leerdam
Verander de wereld, begin bij Jezelf. De zzp-er die probeert om zijn opdrachtgevers te doen veranderen, die zzp-er vecht tegen de Bierkaai, voert een zinloze strijd en verliest altijd. Dit Ego-principe heeft nog nooit gewerkt. Wanneer snappen we dat nu toch eindelijk eens?

Wat WEL werkt is ZELF GAAN ONDERNEMEN. Lokaal-sociaal Samen leren Excelleren! Waar wachten we op?

VISIE nodig? Of ADVIES? WIJ-wereldburger-Initiatief PetersPassie (in StartUp-fase) werkt pro-Deo, want financieel (tot maximaal een modaal inkomen) met GEEF-geld gedragen vanuit ONZE gemeenschaps-/belastinggelden. Peter 'strijd' onvoorwaardelijk LIEFDEVOL met een open vizier VOOR een FAIRE Wereld, 300% goud-eerlijk, open en transparant, met medewerking (= feitelijk zonder Tegenwerking) van de wettelijke uitvoeringsorganisatie namens Staat der Nederlanden. En LAAT dat zo blijven, anders breekt wereld-wijd en tenminste Benelux-Breed de maatschappelijke Pleuris uit. Want Ons Leven, dat feitelijk bedoeld is als een SPEL, speelt zich NU af in een nauwelijks-tot-niet-meer-menswaardige Ego-ïstische DROOM waarvan het FEITELIJK ECHT niet-bestaande Ego collectief geacht wordt het FUNDAMENT te zijn. AUW! Anders gesteld: wij Ego's, wij (sorry!) krankzinnige wereldburgers, hebben (onwetend van de One&Only Waarheid, dus absoluut onschuldig!!) een wereld-wijde maatschappij gecreëerd zonder enig Fundament! Foutje, bedankt!

Ego wil altijd iets DOEN. Maar Ons ver-Duivel-d slimme Ego moet juist alles LATEN. Het onvoorwaardelijk Liefdevol aan de Duivel opgedragen, dus door de Duivel uit te voeren taakje is zich verzetten tegen het goddelijke Leven in de paradijselijke Hemel op Aarde. Ons ver-Duivel-d slimme Ego leeft daarom in de WAAN alles ECHT beter te weten dan de One&Only. Zo ook Peter NU: Peter weet het beter!

Ego gelooft contiNU in gedachten die in strijd zijn met de Werkelijkheid. Zo creëert de One&Only ons schijnbaar-menselijke lijden. Even vrije-willig als volstrekt onnodig lijden!

Veel liever Leeft de One&Only, die WIJ IS, vanuit Ego's individueel-collectieve Gouden Hart. Want juist BINNENIN EGO heeft de voor Ego onvindbare One&Only zich verstopt!

NU zie en voel je het OPEN GEHEIM. Leef vanaf NU contiNU WIE JIJ en WIJ WERKELIJK ZIJN. De Redders van ONZE wereld: materie bestaat slechts in de GEEST! LAAT de GEEST zichzelf veranderen. Luister naar de aanwijzigingen die jouw Mond vanzelfsprekend geeft. Ontdek dat de Geest alle materie moeiteloos-makkelijk terugbrengt in ONZE meest natuurlijke staat (E = mc2).

Steek iedereen die het nodig heeft, zelfs ongevraagd, onvoorwaardelijk een HELPENDE HAND toe. LATEN we van 2017 NU een Kwantum-sprong DOORBRAAK-jaar maken. Wacht niet op de politiek, want de ploitiek wacht op Ons. Wacht niet op anderen. Nu je WEET wiens Gouden Hart ook het jouwe IS, NU mag je doen wat er gedaan MOET worden. GO for US and DEAL with US. Let US NOW PLAY the game of Life on level 1 instead of level 0 (how much levels are there: maybe 100 or infinite-ly more?). NOW have 24/7 FUN. ENJOY US ALLDAYs!

Bedankt voor het lezen, als je tot hiertoe gekomen bent.

Gouden-Hartelijke groet en een fijne dag,
WIJ-wereldburger-Initiatief PetersPassie.
Hans Doorenspleet
@ Koos,
Ik hoop dat je gelijk hebt, dat men wel om moet gaan. Uit de door mij geschetste tendensen blijkt nog niet dat dit echt aan het gebeuren is.
Je voorbeelden van organisaties waar het anders gaat, vallen helaas weer in de categorie voorbeelden die steeds weer opnieuw genoemd worden.
@Peter,
Ik heb geen idee waarom deze reactie bij mijn column staat. Iets zal je getriggerd hebben, maar snappen doe ik het niet. Overigens is, los van de inhoud, een tekst met heel veel hoofdletters en een mengelmoes van Engels en Nederlands weinig aansprekend om te lezen.

Meer over Innovatief organiseren