Never waste a good crisis!

Columns

Over een paar weken hebben we weer Prinsjesdag en wordt onze nieuwe begroting gepresenteerd. Lijkt logisch dat in afwachting van een nieuw Kabinet er fors gesnoeid zal moeten gaan worden in beschikbare budgetten. Lees die twintig (!) rapporten maar in het kader van de brede herwaardering zijn geschreven. En die al sinds Pasen beschikbaar zijn!

Maar interessant is natuurlijk de vraag of we dit momentum gaan gebruiken om een aantal zaken ten principale anders in te richten. Gaan we deze schaarste nu écht benutten om patroondoorbrekende interventies te realiseren? Of halen we weer de bekende ‘kaasschaaf’ uit de mottenballen en geven we iedereen een fair share? We weten toch allemaal dat deze schaarste als een prachtige kans gebruikt kan worden om een aantal zaken anders te organiseren. Immers...

wouter van Rees
Lid sinds 2019
Dirk-Jan,

Helemaal mee eens, maar vergt dit niet een totaal ander type medewerkers als er momenteel (gemiddeld) bij de overheid rondlopen? Zoals ik je beluister vraagt het met name om flexibel ingestelde werknemers, die zich richten op het eindresultaat en minder op procedures en het leuk en belangrijk vinden om samen te werken met andere diciplines. Dit is helaas niet mijn beeld van ambtenaren. Ik zeg dit niet in de verwijtende sfeer en het is ook niet neerbuigend bedoeld, maar ik geloof dat de overheid gewoon een ander type werknemer aantrekt (loyaal, kiest voor zekerheid, niet resultaat-gericht).

Groeten,

Wouter
Dirk-Jan de Bruijn
Auteur
Je hebt natuuurlijk gelijk Wouter, maar dat kan ons niet weerhouden om dit te veranderen. En rap wat. Zeker als we kijken wat de uitdagingen zijn die op ons afkomen in de komende periode. Als we als BV Nederland onze positie willen behouden, dan ... Alle hens aan denk dus. Lees mijn nieuwste boekje 'Kaasschaaf of leiderschap' maar eens! Veel leesplezier.

Meer over Slimmer werken