De ontmenselijking van organisaties

Columns

Flink opgeklopt of niet door de politiek en media: een belangrijk leerpunt van de zogenaamde Bulgarenfraude (1) was dat fraudebestrijding van kinderopvangtoeslagen om een hardere aanpak vroeg. Als gevolg hiervan ontaardde deze fraudebestrijding, uitgevoerd door de belastingdienst, in een compromisloze, door geld gedreven klopjacht.

Elke minimale verdenking van fraude werd bestraft met onmiddellijke terugbetaling, inclusief boete. Veel verdenkingen bleken onterecht. De harde, door regels en financiële parameters gedreven aanpak, is volledig uit de hand gelopen en heeft een monsterlijk systeem gecreëerd dat mensen verpulverde. Vele duizenden ouders zijn in grote financiële problemen gebracht. En dat terwijl een overheidsinstantie juist zorgplicht als centraal uitgangspunt dient te stellen vo...

Leo Huvers
Höpfl doet niets anders dan een organisatie waarin de leiding op basis van een model (visie en strategie) de werkelijkheid aan de binnen- zowel als buitenkant van een organisatie beschouwt en zich gelegitimeerd acht, haar model op te leggen: naleving van regels afdwingen die aan het model zijn verbonden. Daar plaatst ze een sociaal georiënteerde organisatie, waarin context van medewerkers en klanten/burgers leidend is. Loslatend op de toeslagen domineerde duidelijk benadering 1, waarbij het model te zeer in spanning stond met de realiteit. De vragen hoe het komt dat het zo gegaan is en hoe je dat voorkomt (kun je haar sociaal gedomineerde organisatie ‘maken’?) komen helaas niet aan bod.
Overigens hadden we als het om toeslagen gaat een dergelijke organisatie: diaconie, parochie e.d.

Meer over Verwaarlozing en organisatierot