Moderne manager versus instant manager

Columns

Het huidige tijdperk wordt ook wel geduid als de vijfde technologische revolutie. In deze revolutie wordt de rol van informatietechnologie (IT) steeds dominanter en het belang van (goed werkende) IT steeds belangrijker. Recent uitgevoerd eigen onderzoek binnen 46 projecten waarbij IT een belangrijke rol speelt bij organisatieverandering, laat zien dat de kennis van IT en het kunnen inschatten van de complexiteit en impact ervan matig scoren. Gevolg is dan ook dat het resultaat van deze projecten vaak tegenvalt. Binnen het IT-domein wordt onder andere de aanpak van IT-projecten flink bekritiseerd. Deels is dat terecht, maar de kritiek mag ook geuit worden in de richting van het business management buiten het IT-domein. Door een gebrek aan kennis en inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkh...

Meer over ICT & Internet