Marktgerichtheid: concept en meetinstrument

Cover stories

Inleiding

'Marktgerichtheid' staat op dit moment in veel organisaties centraal. Een van de redenen hiervoor is het intensieve onderzoek dat de afgelopen tien jaar gedaan is naar de aard van het begrip; er wordt steeds meer bekend over het concept. Daarnaast wordt het voor veel bedrijven steeds noodzakelijker marktgericht te opereren door toenemende internationalisering, snellere pr...

Maurice van Aggelen
David,

Ik heb met genoegen jouw artikel gelezen. Op dit moment volg ik een studie bedrijfskunde (parttime), waarbij een analyse-opdracht verplicht is. Zodoende doe ik op dit moment onderzoek binnen een zekere organisatie, naar de noodzakelijke organisatorische condities teneinde de betreffende organisatie klant- en marktgericht te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt daarbij zijn voor mij de definities van klant- en marktgerichtheid. Dit blijkt al niet mee te vallen, gezien de zekere overlap die er bestaat. Vervolgens heb ik getracht deze begrippen te kwantificeren, waarvoor uiteraard een meetinstrumentarium benodigd is. Jouw artikel biedt wat dat betreft enig houvast en verwijzingen naar literatuur.
Echter, de vertaalslag naar organisatorische condities heb ik nog niet kunnen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de invulling van diverse bedrijfskundige disciplines zoals Strategie & Beleid, Management & Organisatie, HRM, etc. Indien je suggesties hebt hoe het begrip marktgerichtheid te vertalen naar organisatorische condities, houd ik me aanbevolen (of literatuur inzake dit onderwerp).

Met vriendelijke groet,

Maurice van Aggelen
Wim Rolkens
Het artikel vertelt hoe marktgerichtheid aanwezig is binnen een bedrijf, de volwassenheid van het proces marktgerichtheid. De tool die wordt beschreven geeft niet aan of de manier waarop en de prestatie daadwerkelijk bijdraagt tot een verbeterd resultaat.
In het artikel wordt de tool anders uitgelegd en dat schept verwarring voor mijn gevoel.
Beste Wim,

Je hebt gelijk als je zegt dat het MARKOR-instrument niet aangeeft of de manier waarop naar marktgerichtheid wordt gestreefd prestaties kan verbeteren. Laat me dan ook nogmaals twee aspecten van dit meetinstrument benadrukken:

1. Dit (wetenschappelijke) instrument is in de praktijk nuttig om een snelle indicatie te krijgen voor het niveau van marktgerichtheid. Deze snelheid legt helaas wel beperkingen op aan de nuance die het instrument weergeeft. Meer uitgebreidere schalen kunnen in de gerefereerde artikelen worden gevonden.

2. Het instrument is generiek. Het voordeel is dat het in veel bedrijven, in veel bedrijfstakken en in veel landen gebruikt kan worden. Het nadeel hiervan is dat het niet voor een specifiek individueel bedrijf kan aangeven met welke processen voor verbetering vatbaar zijn. Hiervoor is een vertaling van managers nodig, van de uitkomsten van het meetinstrument naar de praktijk. In meer complexe situaties zou bijvoorbeeld verder onderzoek binnen dat specifieke bedrijf gedaan kunnen worden.

Concluderend kunnen we dus stellen dat je de spijker op de kop slaat. We moeten altijd de limitaties van deze meetinstrumenten in de gaten houden. In dit geval biedt MARKOR niet meer dan de mogelijkheid voor een "quick-scan". De instrumenten waaruit het is afgeleid bieden de mogelijkheid voor een meer gedetailleerde analyze.

David Dekker
Eline
Beste David Dekker,

Naar aanleiding van jou artikel zou ik willen vragen of jij mij misschien meer informatie kan geven over het gebruik van de MARKOR-schaal.Voor mijn afstudeerproject moet ik namelijk de marktgerichtheid van een restaurant onderzoeken, hiervoor wil ik graag de MARKOR-schaal gebruiken. Het is mij alleen onduidelijk bij wie ik de vragenlijst moet afnemen en bij hoeveel personen.

Bij voorbaat dank voor een reactie,

Met vriendelijke groet,

Eline

Meer over Assessment