Managers begrijpen weinig van financiën

Columns

Directeuren en managers moeten voortdurend dezelfde taal kunnen spreken als financieel managers. Het hele managementteam zal aan de bak moeten, door gezamenlijk ervaring en kennis over financieel management op te doen. Dit betekent dat ceo’s, managers en directeuren op bedrijfseconomisch gebied zich moeten bijspijkeren, en tevens dat cfo’s en financieel managers het verhaal achter de cijfers over moeten kunnen brengen.

Alle informatie op 1 A4 graag!
Managers, directeuren en ceo’s moeten nogal wat begrijpen van financiële informatie, de essentie van bedrijfseconomie en zelfs een klein beetje boekhouden tot zich nemen. Want je kunt het vak accounting niet helemaal uitbesteden aan je financiële man of vrouw. Dan krijg je niet de informatie op één A4 zoals je wilt, maar wel veel overbodige en ...

Jos Steynebrugh
Koen,
Ik ben het in grote trekken met je eens. Echter, er is ook de andere kant van de door jou plat verklaarde aarde.

Financials en Intrapreneurs leven in verschillende dimensies:

Tijd:
Financial: nu en gisteren
Intrapreneur: morgen en overmorgen

Kans:
Financial: 100% verifiëerbaar
Intrapreneur: wellicht, misschien, hopelijk of een kans van slagen in procenten

Plaats:
Financial: hier
Intrapreneur: dáár

Samenvattend: ze leven op totaal verschillende planeten.

Bij de honderden businessplannen die onder mijn leiding zijn opgesteld trof ik steeds het omgekeerd van wat jij aangeeft: de financial die moeite heeft met aannames t.a.v. omzet, winst, grootte vd doelgroep, hitrate etc etc. in een toekomst scenario. De bekendheid, ervaring en routine van de financial met dit soort “wolkenfietserij” schiet in véél gevallen tekort.

De oplossing ligt in de dialoog: het is héél makkelijk jezelf rijk te rekenen of een plan de grond in te rekenen. Daar hebben we in de marketing iets op gevonden: haalbaarheidsstudie of sensitivity check. Vaak is een variatie van +/- 20% in aannames genoeg om te zien hoe gevoelig het model, plan of budget is voor variatie van de onafhankelijk variabelen en vooral de niet beinvloedbare factoren.

Ik heb echter nooit een controller dwars op mijn pad gehad: vóórdat een plan in het MT gegooid wordt heb ik de aannames doorgeakkerd (en ja, soms bijgesteld l!!!) van tevoren. Zo doe je dat: SAMEN en met respect en vertrouwen in de kunde van de ander.

Over de voorbeelden die je noemt
Alle 10 wijzen naar één en hetzelfde oorzaak: het ontbreken van goede management info, danwel het slecht hanteren ervan. Een specifiek geval daarvan “Budgetteren in een achterkamer door de financiële afdeling, zonder inspraak van productie- en verkoopafdelingen” heb ik in mijn langjarige carriere nog NOOIT meegemaaakt. ALS zoiets zich in concreto zou voordoen moet de directie de doortastendheid hebben de hele operatie terug te verwijzen naar de tekentafel.

Groet,
Jos Steynebrugh
Change Enhancement, Zoetermeer

Meer over Financieel management