De ergste vorm van bedrog, is zelfbedrog.

Als liberaal in hart en nieren raakt ook mij enorm het regeerakkoord toen de aap uit de mouw kwam wat betreft fiscalisering van het Zorgsysteem. Vele kiezers hebben op de VVD gestemd om te voorkomen dat de PvdA de grootste partij zou worden om daardoor niet weer een desastreus Den Uyl beleid te krijgen. Hoe langer je erover doordenkt hoe bozer je als liberaal wordt over wat de onderhandelaars Mark Rutte en Stef Blok namens de VVD hebben gedaan c.q. hebben nagelaten.

Nu blijkt dat je beter op de PvdA hadkunnen stemmen. Immers dan wasde PvdA als grootste partij “veroordeeld” om met de VVD te regeren en had de VVD NOOIT ingestemd met maatregelen die de liberale principes in het hart raken.

Nog verontrusttender is het dat de VVD onderhandelaars volledig “blind” zijn geraakt en zich zo door de slimme Diederik Samsom in de luren hebben laten leggen. Immersde PvdA ishet gelukt via de Gezondheidszorg een nivellering in Nederland tot stand te brengen die in ideologische zin zij weerga niet kent en bovendien niets te maken heeft met een adequaat beleid van de Gezondheidszorg wat betreft de follow up van het in 2006 vastgestelde beleid. Bovendien negeert men met een irritante luchtigheid de nadelige gevolgen t.a.v. ondermeer werkgelegenheid en geringere economische groei van een dergelijke nivelleringsoperatie.

Daarmee heeft Diederik Samsom de VVD een kop( je) in de toekomst kleiner gemaakt. Vanuitde PvdA geziendus een briljante strategische overwinning.

Het is ook slim van Diederik Samsom om in de gegeven situatie als fractie voorzitter in de Tweede Kamer te blijven. Immers hij heeft daardoor de totale macht in handen gekregen omdat de VVD het bestaande regeerakkoord niet kan breken. Doen zij dat wel dan zal Samsom met nieuwe verkiezingen dreigen met als gemakkelijk te voorspellen gevolg:  een desastreuze uitslag voor de VVD.

Wat zijn de alternatieven in de gegeven situatie?

1. Mark Rutte en Stef Blok houden voet bij stuk en jagen met name de hele middenklasse en ook vele lagere en hogere inkomensklassen in grote financiële problemen. Alsmede alle andere nadelige gevolgen van deze nivelleringsactie qua werkgelegenheid, toenemende zorgkosten, nivellering economische groei, zijn dan een vaststaand gegeven worden.

2.  Mark Rutte en Stef Blok gaan aan het regeerakkoord morrelen om bepaalde pijngevallen op te lossen. In die situatie houd je de zelfde significante nadelen als onder punt één genoemd.  Los van het gegeven dat de het volledige vertrouwen in Mark Rutte en Stef Blok naar alle waarschijnlijkheid niet zal terugkeren.

3. Mark Rutte en Stef Blok geven eerlijk toe dat zij zich hebben vergaloppeerd.

4. Mark Rutte en Stef Blok worden door de ledenvergadering van de VVD afgezet.

Misschien is het in de gegeven situatie het beste dat de VVD Kamerleden onder leiding van Halbe Zijlstra en de (kandidaat) VVD ministers hun eigen verantwoordelijkheid in deze nemen met als uitkomst dat dit beleid over de zorgpremie niet tot stand komt. Daarnaast moet het hoofdbestuur van de VVD maatregelen treffen zodat dergelijke ingrijpende  beslissingen nooit meer op eigen houtje door de VVD onderhandelaars genomen kunnen worden.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Wat als je als klant mag meebeslissen over de beloning van je bankiers? (nb; het is geen utopie, het gebeurt) - ManagementPro
[...] als AMARANTIS en VESTIA & dat we zelfs tegen premier Rutte kunnen zeggen ‘Nou, dat is niet goed wat je daar deed direct na de kabinetsformatie, dus hup 50% eraf Mark (nb; hoeze ‘Balkenendenorm’?)’, dat zou al een hele winst [...]