CEO VDL Groep Willem van der Leegte: 'de 4e Industriële Revolutie vraagt om Investeren in Medewerkers'.

"Hij noemt het de uitdaging van de eeuw: hoe kan iedereen in het bedrijf mee binnen de 'vierde industriële revolutie', de verdere automatisering en robotisering? Bedrijven willen de concurrentiepositie behouden en innoveren. Eenvoudiger werk is makkelijk te automatiseren. Daarmee dreigt een grote groep medewerkers aan de zijlijn te komen staan. Die werknemers moeten worden bijgeschoold, of een ander vak gaan leren. 'Maar dat is vaak ook een groep die meer moeite heeft met het volgen van onderwijs.'" 'Hij' is Willem van der Leegte jr, CEO van de VDL Groep, in gesprek met Het Financieele Dagblad.

VDL groep kent een omzet van €6 miljard en draait met 17.000 medewerkers prima. VDL Groep is al gestart met het investeren in hun medewerkers. Zo is er een klas opgericht voor lassen en voor mechatronica. Later volgt ook een eigen montageklas. "In 2018 zijn er al honderden mensen intern opgeleid", zegt Van der Leegte in Het FD artikel Topman VDL: 'Zolang er wordt gelachen, is er plek voor nieuwe dingen, zoals overnames'.

Dat VDL Groep, een familiebedrijf waarbinnen Willem van der Leegte jr. de verantwoordelijkheid overnam van zijn iconisch vader Wim Van der Leegte, investeert in medewerkers, is op zich al opmerkelijk. Uit recent onderzoek door ECFB, BDO en RABO blijkt nl. dat m.n. familiebedrijven juist (veel) minder investeren in hun medewerkers dan niet-familiebedrijven. Mogelijk dat de regionale arbeidsmarkt binnen Brainport Eindhoven waar VDL Groep het hoofdkantoor heeft, met op die markt sfeer-bepalende concurrenten als de niet-familiebedrijven ASML, NXP, DAF en Philips, VDL Groep meenemen 'in de vaart der volkeren': Investeren!

Volgens ECFB, BDO en RABO in het rapport “Het Familiebedrijf als Werkgever, Winnend Werkgeverschap”, met als subtitel ‘Investeren in medewerkers leidt tot beter resultaat’, zorgen familiebedrijven in Nederland voor 29% van de banen. De conclusie van de onderzoekers: “Anders dan vaak wordt gedacht, investeren familiebedrijven minder in hun werknemers dan niet-familiebedrijven. Ze laten hierdoor soms onnodig kansen liggen en zijn in bepaalde opzichten zelfs te kenschetsen als een ‘minder goede’ werkgever dan niet-familiebedrijven.”

Vorig jaar door Neckebrouck, Schulze en Zellweger gepubliceerd internationaal onderzoek, met de titel 'Are Family Firms Good Employers?', komt voor familiebedrijven tot eenzelfde conclusie: "they pay less, invest less in employee training, have greater voluntary employee turnover, and are less productive than nonfamily firms." Resultaat: 'minder goede werkgevers' resp. 'minder productiviteit' anders gezegd: door niet te investeren, haal je niet uit je medewerkers wat er aan talent inzit c.q. wat er mogelijk zou kunnen zijn.

Anders dan het onderzochte 'reguliere familiebedrijf', blijkt VDL Groep juist wel te investeren in medewerkers. Vandaar ook waarschijnlijk dat Willem van der Leegte zegt dat zijn organisatie 'Prima draait!'. Maar dat neemt zijn zorgen niet weg. Hij stelt: "Het bedrijf moet net zo succesvol worden doorgegeven als wij het van 'ons pa' hebben gekregen." Investeren dus, talent ontwikkelen en talent aantrekken!

En juist in dat laatste schuilt een cruciale uitdaging, niet alleen voor VDL: "Het tekort aan arbeidskrachten is zorgelijk, de economische groei wordt afgeremd." meldden de media gisteren n.a.v. de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020,. Dat de economie nu al wordt afgeremd door dit tekort, geldt in versterkte mate voor Brainport Eindhoven. Volgens het Techniekpact gaan in 2020 zo'n 70.000 technici met pensioen, van loodgieters en werkvoorbereiders tot ICT'ers en ingenieurs. Een groot deel van hen is nog ca. 1 jaar werkzaam binnen de regio: Eindhoven.

Dan hebben we het nog niet over de vooruitziende blik van Van der Leegte: "De a.s. 4e industriële revolutie vraagt om investeren in medewerkers." Deze 'revolutie' vraagt daarbij (ook) nog om een investering in disruptieve technologieën. Ontwikkelingen die van invloed zijn, en voorlopig blijven, op de strategie van een organisatie. Overigens, de aandacht voor de 4e industriële revolutie is niet nieuw, net zo min als de ontwikkeling naar een ernstig tekort aan personeel dat is. Die trend is 10 jaar terug (al) in gang gezet.

Er zijn in ons land uitzonderlijk weinig werkgevers die in die afgelopen 10 jaar anticipeerden op ontwikkelingen als het tekort aan personeel, laat staan bedrijven die hun visie ontwikkelden op de 4e Industriële Revolutie, werkgevers die deze ontwikkelingen opnemen in een Strategisch HRM beleid. Eén van die, andere, uitzonderingen is het hier aangehaalde voorbeeld van Erik, die in januari 2018 aan het NOS journaal vertelde dat hij niet weg wilde bij zijn werkgever. Wat bleek: (al) in 2005 stelde zijn werkgever een organisatie ontwikkel plan op om de medewerkers te kunnen behouden door proactief in hen te investeren. Overigens, volgens zijn LI profiel is Erik nog steeds in dienst bij zijn werkgever.

Voor nu heb ik 3 tips voor je:

  • richt je aandacht op het behouden, binden en boeien van je medewerkers: investeer in hen. Werving en selectie is 'leuk', maar leidt momenteel vooral tot het 'rondpompen van talent';
  • stel je strategische (groei)plannen bij zeker als je niet, of onvoldoende, in staat bent om nieuw talent aan te trekken en bestaand talent te behouden. Medewerkers behoren tot je 'strategic capabilities' essentieel om je plannen uit te kunnen voeren. Tot de 'strategic capabilities' behoren o.m. geld, gebouwen, logistiek, infrastructuur, it, en: medewerkers.
  • doe nooit concessies aan de kwaliteit van je product, je dienst. Anders is dat het begin van je einde. Overdracht van je bedrijf is dan een utopie.

Willem E.A.J. Scheepers SHR(R)M.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>