Maak plaats voor de hybride professional

Columns

De hybride professional is 'here to stay'. Volgens het IBO ZZP Rapport zijn er in Nederland 600.000 mensen die in loondienst werken én daarnaast nog hun eigen busines  ‘In de afgelopen zes maanden begonnen 16.658 mensen als parttime zzp'er, 27% meer dan een jaar geleden. Vermoedelijk beginnen steeds meer mensen naast een baan of andere, bijvoorbeeld huishoudelijke, activiteiten een onderneming’, zo concludeert de Kamer van Koophandel afgelopen september al. Het gaat met name om vrouwen, gepensioneerden en starters, weet de Kamer van Koophandel.

Als je hier als organisatie op in wil spelen en profijt van wil hebben, is het zaak om nu in actie te komen! De eerste stap hierin is het leren kennen van de hybride professional: Wie is het en wat kan je voor hem of haar betekenen? Een paar voorbeelden op een rij:

1. Wanda de wereldverbeteraar
Ten eerste aandacht voor de wereldverbeteraar. Dit is een maatschappelijk betrokken persoon die naast zijn of haar werk bijvoorbeeld actief is in de gemeenteraad. Of denk aan de PR-adviseur die naast haar gewone werk de PR doet voor het lokale theater, of een consultant die naast haar drukke baan een concept voor tweedehands designkleding opzet. Deze maatschappelijk betrokken mensen hebben de ruimte nodig om naast hun (commerciële) baan iets goeds voor de wereld te doen, waarvoor ze in de meeste gevallen ook een financiële vergoeding krijgen. Uit de maatschappelijke betrokkenheid halen ze de bevrediging die ze soms missen in hun dagelijks werk.

2. Bert de breed geïnteresseerde
Breed geïnteresseerde mensen zijn bijvoorbeeld actief als blogger, journalist of presentator, maar kunnen daar niet van rondkomen. Ze hebben naast deze activiteiten (waar ze ontzettend veel energie uit halen en ook nog een lekker zakcentje aan verdienen) ook een ‘serieuze’ baan. Denk hierbij aan een lifestyle blogger die vier dagen in de week een vaste baan heeft, maar in de avonduren en op haar vrije dag aan haar blog werkt. Of denk aan de sportverslaggever op de radio die dit vooral in het weekend doet of tijdens zijn thuiswerkdag, of de consultant die alles van wijn weet, hierover blogt en wijn importeert en verkoopt. Dit zijn vaak mensen met een enorme creativiteit. Ze hebben deze activiteiten nodig om hun creativiteit te blijven voeden.

3. Hilda de jonge hond
Starters uit Generatie Y en Z zijn meer dan ooit geneigd om hun dromen na te jagen. Je ziet steeds vaker dat ze verschillende banen combineren. Met name in de startup hoek. Ze zijn bijvoorbeeld 20 uur developer voor het ene bedrijf, 10 uur developer voor een andere startup en de overige 10 uur zijn ze bezig met hun eigen startup. Starters op de arbeidsmarkt denken steeds minder in vaste banen. Daarom wordt het cafetaria-model veel door starters toegepast: ze stellen bij voorkeur hun eigen werkmenu samen. En als dat betekent dat ze 24 uur in loondienst zijn bij het ene bedrijf, 10 uur in loondienst bij een ander bedrijf en de overige 6 uur een webshop runnen, dan is dat mooi. Ten eerste kunnen veel bedrijven niet anders dan dit omarmen, want als je het niet doet wordt het lastig om jonge mensen aan te trekken. Ten tweede leidt het ook tot grote voordelen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe en relevante kennis, ondernemerskwaliteiten, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en creativiteit.

4. Ron de oude rot
Steeds vaker zie je dat gepensioneerden het fijn vinden om een of twee dagen in de week te blijven werken. Om het brein fris te houden, nog betrokken te blijven bij het vakgebied en om nog een klein beetje te verdienen. Dit laatste is steeds vaker niet alleen een deugd maar ook een nood. Waar in de VS het sociale vangnet al langer ontbrak voor de ouderen, zien we dat de situatie in Nederland ook steeds nijpender wordt. Daarnaast kiezen mensen die wel ervaren zijn, maar nog niet met pensioen gaan er steeds vaker voor om bijvoorbeeld een adviespraktijk naast hun reguliere baan te beginnen. Coaching, investering, advies, dat zijn de kwaliteiten waar de oude rot in kan uitblinken. Met deze mensen haal je een bak aan ervaring in huis, maar ook een bepaalde rust. Je weet wat je aan ze hebt, ze hebben alles al wel een keer meegemaakt en hebben aandacht voor de juiste zaken. Door hun adviespraktijk buiten hun vaste baan blijven ze nieuwe ervaringen opdoen, die ze in hun werk kunnen gebruiken.

Deze vier generalisaties geven een inkijkje in de wereld van de hybride professional. Het is duidelijk dat de hybride professional ‘here to stay’ is. Het aantal zal de komende jaren naar verwachting sterk groeien.

En het mooie is: Iedereen wordt er beter van. De hybride professional zelf heeft zijn werkende leven volledig naar wens ingericht en de werkgever heeft profijt van de ervaringen die zijn medewerkers buiten het bedrijf opdoen. Het enige dat vereist is, is dat de manager zijn mensen het vertrouwen en de vrijheid geeft om hun eigen business naar eigen goeddunken te combineren met hun vaste baan.

Dat betekent dat medewerkers zelf hun werktijden en –plaatsen kunnen bepalen, waardoor ze de ruimte creëren voor dergelijke activiteiten, die echt niet allemaal in de avonduren plaatsvinden. Ik zie hierin nog grote verschillen in de diverse branches en regio’s. Voor het ene bedrijf zal het daarom maar een kleine stap zijn om de hybride professional te omarmen, terwijl het voor een ander bedrijf nog ondenkbaar lijkt. In het laatste geval zal talent daardoor niet alleen niet optimaal benut worden, maar zal talent op een gegeven moment ook de organisatie verlaten.

Kortom: Het is zaak om op korte termijn plaats te maken voor de hybride professional!

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Meer over Ondernemerschap