Van lean & mean naar buffer economie

Columns

Dat de wereld niet maakbaar is en ondernemers voor onverwachte situaties komen te staan, is het afgelopen jaar wel gebleken. Door tegenslagen liggen veel ondernemingen aan een financieel infuus bij banken of overheden. Waar het tot nu toe draaide om het creëren van maximale winst voor aandeelhouders op korte termijn, gaan we een shift zien naar duurzame waarde creatie. De economie gericht op winstmaximalisatie, maakt plaats voor een buffer economie. Een ontwikkeling waarbij ondernemingen met een eigen financieel reservepotje zelfstandiger en beter in staat zijn om tegenslagen op te vangen, en waarbij duurzaam ingespeeld wordt op de hedendaagse tendensen.

De pandemie, verduurzaming van de economie, doorgang van de Brexit, veranderd bankenlandschap, de wisseling van de wacht in Amerika; hoe je het went of keert, de risico’s komen in sneltreinvaart op ondernemers af met druk op winsten en traditionele verdienmodellen als resultaat. Dat de huidige shareholder economie, die wordt gekenmerkt door maximale druk op kleinere leveranciers, hoge volumes, kleine voorraden en het continue afromen van het hele vermogen, in geen enkel opzicht robuust en houdbaar is, is gebleken. De shift naar een buffer economie, waarin bedrijven duurzaam produceren en daarnaast op reserves kunnen teren om het hoofd te bieden aan onverwachte ontwikkelingen die impact hebben op de bedrijfsvoering, wordt gedwongen ingezet.

Een ander financieel management

De shift in economie vraagt om een bredere scope van financieel management en aanpassingen in het huishoudboekje. Voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn komt de focus te liggen op transitie. Dit geeft nieuwe lange termijn kansen en risico’s en vraagt om het opbouwen van een financiële buffer om hiernaar te kunnen handelen. Dit vraagt om een herverdeling van de financiële resources en veelal een wijziging in investeringsbeslissingen.

Het optimaal beheren van balans- en geldstromen wordt belangrijker en uitdagender. In tegenstelling tot het klein en middenbedrijf hebben grote ondernemingen hiervoor meestal specialistische kennis in huis met een eigen treasury afdeling. Daar ligt voor het middenbedrijf zonder treasury afdeling om balans- en geldstromen optimaal te beheren de uitdaging. Bij een te lage buffer en nauwelijks toegang tot alternatieve financiering is de afhankelijkheid van banken groot. Dit gecombineerd met het feit dat het bankwezen (nog) niet is ingericht op het beoordelen van businesscase die afscheid nemen van de oude economie maakt dat veel bedrijven potentieel te laat hun transitie inzetten.

Zorg voor een financiële buffer

De oplossing om ervoor te zorgen dat het Nederlands middenbedrijf zelfstandig en gezond blijft, zit in het werkgebied waar wij ons als treasury specialist, Ilfa, mee bezighouden; het gesprek tussen ondernemer en financier verbeteren door de informatie-gap tussen beiden te dichten. Voor ondernemers geldt vaak dat zij goed zijn in waar hun business om draait, maar expertise missen over de keuzes die financiers maken en het bieden van een onderbouwing van hun financieringsaanvraag.
Met een goede treasury specialist, die de juiste inzichten verschaft is een bedrijf in staat de solvabiliteit en liquiditeit te optimaliseren met een financiële buffer. Mocht de financiële buffer ontoereikend zijn voor investeringsbehoeften dan wordt contact met de juiste financiers belangrijk. Dat is exact wat kan zorgen voor een ‘ja’ in plaats van een ‘nee’. Data en inzichten samenbrengen creëert een gelijk speelveld tussen ondernemer en bank of alternatieve financier.

Dit start bij ondernemers zelf, met huiswerk. De risico’s die ervoor kunnen zorgen dat de organisatie kopje onder gaat moeten in kaart worden gebracht, evenals de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico’s te beheersen en de benodigde buffers op te bouwen. Het verstaan van de financiële- en afzetmarkt is een voorwaarde om de prognoses te kunnen maken en bij te sturen. Het continu verkennen en herkennen van signalen die duiden op een komend risico en natuurlijk het op orde hebben van de financiële buffer om weerstand te bieden is de taak van de treasury. Het goed invullen van deze functie is een must. Dit geeft ondernemers niet alleen de cruciale reactietijd, maar zijn ook exact de factoren waar financiers kredietaanvragen op beoordelen. Als ondernemer afwachten op wat komen gaat is zonde en vooral onnodig.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Financieel management