Kredietcrisis helpt banken en verzekeraars kostenefficiënt te werken

Financiële instellingen moeten alle zeilen bij zetten om inzicht in kosten te krijgen en kostenbesparingen te realiseren. Om dit probleem bij banken en verzekeraars op te lossen zijn niet zozeer nog meer controllers nodig, die zijn er inmiddels genoeg, maar juist algemeen managers die voldoende weten van financiële bedrijfsvoering en planning & control. Managers en directeuren moeten nu samen met controllers aan het werk om besparingen te realiseren.

Ooit van gehoord? Dan werkt u niet bij een bank.
Even een testje: heeft u maandelijks een inzicht in de ontwikkeling van winstgevendheid van producten en diensten, krijgt u een gedegen variance analysis, weet u welke kosten u op korte termijn en lange termijn kunt beïnvloeden, en snapt iedereen in de organisatie wat in de budgetten en rap...


Rob Steenhoff
Beste Koen,
Kosten besparen verliest het in mijn ogen toch van het genereren commerciele winsten. Alleen al om dat gericht ingrijpen in kostenstructuren alleen maar effectief is als het er een volledig inzicht bestaat waar het commerceiele resultaat vandaan komt en hoe het organisatorisch aangestuurd moet worden.
Ik moet nog ergens een file hebben waar ik een poging heb gedaan om treasury resultaten in kaart te breng, vooral met het doel om in de toekomst te kijken. Leningen en kredieten vormen namelijk een behoorlijk instabiele massa waarbij een maandresultaat een labiel bestaan leidt. Als een omvangrijk langlopend krediet tegen een lage kostprijs over een een aantal maanden vervalt is de vervanging daarvan een probleem. En dit soort problemen spelen ook nog per leningsoort aan de andere zijde van de balans. Verder is de beweeglijkheid op korte termijn van bepaalde soorten kredieten en leningen groter dan van andere soorten leningen en kredieten. Kortom: een geweldige product mix zowel aan de debet als aan de creditzijde van de balans en een maandelijks wisselend beeld dat naar de verte toe sterk in omvang daalt en moeilijker wordt om in te vullen. Het zou al mooi zijn als je een toekomstig resultaat kan splitsen tussen inerest resultaat en pure prouct mix.
Koos Overbeeke
Koen,

Ik ben het helemaal met je eens dat kostenbesparing en efficient werken een management taak is. Het bieden van inzicht in de financiele huishouding is primair een taak van het financieel management.
Samen kunnen ze vervolgens analyseren waar het beter kan en hoe dat het best kan worden aangepakt.

Die samenwerking organiseren en daar regie op voeren is een mooie taak voor directies. Soms zijn die zo druk met hun business dat ze hier hulp bij kunnen gebruiken van mensen zoals jij en ik. Wel altijd vanuit respect en waardering voor de ander.

Vriendelijke groet, Koos.

www.koosoverbeeke.nl