Kansen voor communicatiemanagers

Columns

Jaarlijks worden veel onderzoeken uitgevoerd naar de ‘boardroom agenda’. Om een beeld te krijgen van wat in ieder geval op het netvlies moet staan van de Chief Communication Officer (CCO), heeft GKSV in de zomermaanden 18 grote ‘boardroom-onderzoeken’ geanalyseerd.

Op basis hiervan hebben we de volgende vijf nauw met elkaar samenhangende kansen voor de CCO gedefinieerd.

1. De purpose-driven organisatie: hoe creëren we organisaties met maatschappelijke impact?
Het publiek heeft hoge verwachtingen van organisaties en hun leiders als het gaat om het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet verwonderlijk dat 88% van de marketeers vindt dat “purpose steeds belangrijker wordt bij het bouwen van merken”

Er is behoefte aan organisaties (en leiders) die weten te ‘raken’ en te verbinden...


Meer over Corporate communicatie