Channels

De corona-crisis legt druk op organisaties en mensen. Veel of zelfs te veel druk. Wat helpt jullie daarmee om te gaan? Door ook als leidinggevenden samen te doen waar je goed in bent!

Druk legt zwakke plekken bloot.

Ja, dit zijn uitzonderlijke tijden. Met veel effect op onder meer gezondheid, zorg, onderwijs en economie. Die effecten leggen druk op organisaties. Dagelijks zijn hiervan allerlei voorbeelden te zien en horen. Enerzijds ontstaan er mooie nieuwe initiatieven, maar op zwakke plekken ontstaan ook barsten. Hoe is dat bij jullie?

Wat zijn jullie zwakke plekken?

Bijna elke organisatie heeft onder toenemende druk zwakke plekken. Die zwakke plekken kunnen dan een probleem worden. Denk niet alleen aan een onderbemenst team of moeite om meer of nieuwe klanten te vinden, maar denk ook aan de bedrijfscultuur waarin samenwerking en taakvolwassenheid nog geen onderdeel zijn. Ken jij jullie zwakke plekken?

Voorkom dat die zwakke plekken een probleem worden.

Het versterken of beschermen van die zwakke plekken helpt dan. Verplaats bijvoorbeeld mensen naar dat onderbemenste team, of neem juist werk bij dat team weg. Dat sommige zwakke plekken echt meer vragen, begrijp ik goed. Vooral belangrijk is om goed in beeld te hebben en houden wat bescherming of versterking vraagt. Hebben jullie dat scherp?

Houd het beeld actueel.

Door de huidige snelle ontwikkelingen en veranderingen kan een zwakke plek het ene moment tot problemen leiden en het volgende moment niet meer. Denk aan dat onderbemenste team dat het opeens veel minder druk krijgt. De energie in het vinden van nieuwe mensen kan dan beter in iets anders worden gestoken. Houden jullie het beeld actueel over waar de zwakke plekken zitten?

Doelen zijn nu nog belangrijker dan anders.

Het gaat immers om meer dan alleen problemen voorkomen. Doelen en prioriteiten bepalen èn die delen, helpt focussen. Juist in een tijd waarin dat lastig kan zijn. Door de snelle ontwikkelingen moeten dat doelen voor een korte periode zijn (zoals bij scrum). Mensen weten dan wat zij wel èn niet, waarom, waarmee en wanneer moeten doen – en hoe. Geven jullie dat houvast?

Doelen vragen om bijdragen.

Doelen vragen om activiteiten die op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd. Bijdragen bestaan dus uit een ‘wat’ en ‘hoe.’ Weten jullie welke bijdragen nodig zijn? En op welke manier – en in welke mate –jullie dat kunnen realiseren? Is er een bijvoorbeeld een leidinggevende die met zijn team nieuwe diensten kan ontwikkelen en dat team daarvoor ècht kan enthousiasmeren?

Iedereen is ergens goed in.

Dat is goed en ook oud nieuws. Je weet dat je van nature een profiel met bepaalde kwaliteiten hebt. Dat maakt jou geschikt voor het leveren van bepaalde bijdragen en minder geschikt voor andere bijdragen. Als dat bij jou zo is, dan is dat bij jouw collega-leidinggevenden net zo. Weten jullie van elkaar wie waarin goed is, in welke ‘wat’ en in welke ‘hoe’?

Juist nu samen doelen realiseren.

Dat lukt beter door de beschikbare profielen te matchen met de benodigde bijdragen. Het kan dus zo zijn dat jij iets doet dat normaal een collega-leidinggevende doet, terwijl weer een andere collega doet wat jij meestal doet. Door samen te doen waar jullie goed in zijn, realiseren jullie de gestelde doelen. De hele organisatie kan daar trots op zijn; fijn in deze bijzondere tijden!

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x