Internationalisering en transfer pricing

Cover stories

Steeds meer bedrijven hebben activiteiten over de grens. Het speelveld van internationale stromen van diensten en producten is verruimd door de toename in export in de laatste decennia. De belastingdienst vindt hier ook wat van. Als je de zogeheten transfer prijzen voor producten en diensten die over de grens gaan in je eigen voordeel hoog of laag stelt, kan er met winst worden geschoven tussen per land verschillende belastingpercentages. Ook de Nederlandse belastingdienst is sinds enkele jaren zeer scherp op hoe een transfer pricing systeem mondiaal is ingericht. Veel multinationals weten dit al. Maar voor een tot voor kort alleen in Nederland werkend architectenkantoor of bouwbedrijf gelden dezelfde issues en belastingregels. Bijvoorbeeld als vanuit Nederland voor de Chinese of Braziliaa...

Meer over Financieel management