Informatiegestuurd projectmanagement in de projecteconomie

Cover stories

De huidige ‘projecteconomie’ zorgt ervoor dat steeds meer klassieke lijnfuncties worden vervangen door projectrollen. Projecten zijn niet langer een bijzaak maar hoofdzaak voor organisatieverandering. Onderzoek naar de prestaties van digitaliseringsprojecten is al langer een populair onderwerp. Teun van Aken publiceerde in 1996 dat te veel instrumentgebruik een negatieve invloed heeft en een doelgerichte werkstijl een positieve op projectprestaties. Onderzoek van Shenhar en collega’s leert dat wanneer de technische complexiteit groter wordt de kans op het overschrijden van planning en budget (flink) toeneemt. Ook wordt erop gewezen dat projectsucces voor opdrachtgever en opdrachtnemer verschillende betekenis hebben. Meerdere onderzoeken laten zien dat kleinere projecte...

Meer over Projectmanagement