Impact is geen project, het is een trend

Columns

Je leest het steeds vaker: een organisatie dient te streven naar impact. Sterker nog: je hoort van jezelf als bestuurder of toezichthouder te verwachten dat je gericht bent op het realiseren van impact. En als je daar niet zelf al op kwam dan zijn het wel anderen die jou dat voorhouden. Het is een trend, gebaseerd op een hinderlijke denkfout.

Trend

Na 2,5 pensioenjaren van studieuze afzondering googelde ik naar recente documenten over governance, mijn oude stiel. In verschillende publicaties trof ik aan dat bestuurders en toezichthouders toch vooral geacht worden zich te focussen op ‘het realiseren van impact’. Zo lees ik op de site van de vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (de NVTZ) een artikel van Xandra van Praag die schrijft:

‘Vanuit zijn of haar wettelijke aansprakelijk...

Meer over Management modellen