De HR-functie wordt steeds vaker betrokken tijdens fusie- en overnametrajecten. Meer dan tweederde van de ondernemingen betrekt Human Resources bij het gehele fusie- en overnametraject. Bijna een kwart van de ondernemingen geeft aan HR pas in te zetten tijdens de due diligence-fase. Slechts 10 procent van de bedrijven zet HR pas in nadat de fusie of overname heeft plaatsgevonden. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer Human Resource Consulting onder 51 Europese ondernemingen.

Problematisch
Uit het onderzoek blijkt verder dat 37 procent van de deelnemers de integratiefase als de meest uitdagende fase benoemt voor HR. Volgens 20 procent van de ondervraagden is HR het moeilijkst in te zetten tijdens de strategie- en planningsfase. Slechts 12 procent is van mening dat de inzet van HR het meest problematisch is tijdens het overnameproces. Meer dan eenderde (39 procent) ziet de inzet van HR als een uitdaging in alle fasen van een fusie- en overnametraject.

Cultuurverschillen
Volgens de onderzoekers mislukken de meeste fusies en overnames tijdens de integratiefase. Dit komt doordat ondernemingen onvoldoende voorbereid zijn op de cultuurverschillen tussen fuserende bedrijven. Met name de ‘softe’ persoonlijke issues van werknemers spelen dan een rol.

(bron: Managersonline.nl)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

“Een onderzoek wijst uit dat binnen twee/derde van de onderzochte M&E-trajecten HR betrokken wordt.”
Dit terwijl het overgrote deel van de ondernemingen de medewerk(st)ers als het belangrijkste actief bestempeld.
Er is nog veel werk aan de winkel !!

x
x