Channels

Hoe kan je het beste uit mensen halen zodat ze bereid én in staat zijn aan het succes van de organisatie bij te dragen?

Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. Zeg wat de prestatieindicatoren voor periodieke beoordelingen zijn en leg uit wat het beoordelingsproces precies inhoudt. Ga er vanuit dat (de meeste) mensen er iets moois van willen maken.

Als hun prestaties even tegenvallen, zie ze dan niet meteen als de oorzaak van het probleem, maar eerder als de bron van de oplossing. Die oplossing wordt vaak gevonden door de juiste manier van coaching.

Lees ook:

Vijf tips om uw medewerkers te inspireren

Belangrijk is dat wat de taak vereist altijd moet passen bij de talenten, begaafdheden, kennis en vaardigheden van de personen die hem moeten uitvoeren. Dus probeer nooit een vierkante plug in een rond gat te stoppen.

Dat de medewerker kan rekenen op steun is ook zeer belangrijk. Die steun kan bestaan uit communicatietools, financiële middelen, een prettige werkomgeving, diverse hulpbronnen enzovoort.

Een belangrijke eigenschap voor elke manager is geduld kunnen opbrengen. Bedenk dat het nooit makkelijk is oude gewoontes af te leren. In de regel betalen geduld en bekrachtiging zich op de lange termijn wel terug.

Manager geniet weinig vertrouwen
Nog niet de helft van de medewerkers vertrouwt zijn leidinggevende. Zes van de tien zijn bovendien van mening dat hun baas nooit rechtstreeks antwoord geeft.

Medewerkers blijken door ongeveer dezelfde zaken gemotiveerd te worden. Het is vervolgens aan de manager om richting te geven op een manier die vertrouwen schept voor de toekomst. Daarnaast moet hij een effectief beloningsbeleid instellen, duidelijk communiceren én luisteren. Hoe lager een werknemer zich in de organisatie bevindt, hoe wantrouwiger hij is. Werknemers willen heldere antwoorden krijgen wanneer zij hun meerderen iets vragen.

Een manager moet zijn medewerkers heldere doelen geven, duidelijk uitleggen wat er van hen wordt verwacht en wat de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn. Dat houdt dus ook in dat als de medewerker komt met de vraag “Wat zit er voor mij in?” of “Waarom zou ik dit doen?”, de manager een motiverend antwoord weet te geven.

Het beste uit mensen halen betekent bovenal dat ze gestimuleerd worden het beste uit hun verbeelding te halen. Verbeelding is de unieke menselijke eigenschap zonder welke er geen inspiratie en innovatie zouden bestaan

Lees ook:
Inspanning, prestaties en beloning; een logische trits?!
Prikkelen tot Prestaties
Eelke Pol
De arbeidsproductiviteit moet omhoog. We moeten met elkaar de goede dingen op een goede manier doen. Maar hoe zorg je dat medewerkers de juiste prestaties realiseren en hoe moet je dat prikkelen? En: koppelen we nu eigenlijk wel op een verstandige manier doelstellingen aan medewerkers en belonen we dit wel op een slimme manier? De nodige voorbeelden alsmede een handig model.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x