Gemeentelijke samenwerking?

Columns

Revolutie in gemeenteland. Gemeenten staan aan de vooravond van de grootste systeemwijziging sinds de invoering van de gemeentewet in 1848. De omvang en complexiteit van het gemeentelijk takenpakket nemen toe terwijl het budget verhoudingsgewijs kleiner wordt. De meeste ambtelijke organisaties zijn kwalitatief (nog) onvoldoende toegerust voor de nieuwe taken en huidige problemen. Oude besturings- en uitvoeringsmodellen werken niet meer of onvoldoende. Veel gemeenten worden gedwongen om de bestaande taken goedkoper uit voeren. Soms minder goed, minder vaak of met minder mensen. Hetgeen onherroepelijk tot een verschraling van de dienstverlening zal leiden, met als gevolg toenemende onvrede onder de burgers.

In toenemende mate komen beslissers binnen gemeenten tot de conclusie dat één schaaln...

Meer over Overheid