Het geheim van succesvolle bedrijfsafsplitsing en verzelfstandiging

Cover stories

Bedrijfsafsplitsingen en verzelfstandigingen delen veel kenmerken. Dat ze bijvoorbeeld veel verandering teweegbrengen hebben lang niet alle bedrijven meteen door. Veel mensen maken de afsplitsing van een bedrijfsonderdeel voor het eerst in hun carrière mee. Het is daarom begrijpelijk dat het management en met name de medewerkers zich onzeker voelen over wat de afsplitsing voor hen betekent.

Hoe zorg je voor een succesvolle uitvoering?

Niet ‘proberen’ maar ‘in één keer goed'

Het afsplitsen van een bedrijfsonderdeel gebeurt in de regel onder hoge tijdsdruk en moet in één keer goed. Voor wat betreft de factor tijd kunnen er tegengestelde belangen zijn tussen verkoper en koper. De verkoper wil vaak zo snel mogelijk afronden. Immers, na afronding krijgt de verkoper de financiële middelen en ca...

Meer over Organisatieontwerp