Er is geen klant die twijfelt aan onze kwaliteit

Cover stories · Interviews

Dit interview is de eerste in een reeks waarin Gyuri Vergouw ondernemers en bestuurders aan het woord laat over management en organisatie. M@n@gement wil op deze manier praktijkmensen aan het woord laten. Hamvraag is: 'hoe werkt het in de praktijk?' Bart Le Blanc, bestuursvoorzitter van KLIQ Groep NV bijt de spits af. Enkele citaten: "We hebben al die consultants verboden om rapporten te schrijven", "Op dit moment sturen wij op 3 prioriteiten en dat is al heel wat" en "De oplossing? De beuk erin!"

KLIQ Groep NV

 

De KLIQ groep komt grotendeels voort uit Arbeidsvoorzieningsorganisatie en is per 1 januari 2002 verzelfstandigd. Op termijn volgt waarschijnlijk privatisering, waarbij de aandelen van de Staat zullen overgaan op een of meer marktpartijen. Bij de organisatie werken ongeveer 20...

Ronald Sanders
Gyuri,

Onlangs afscheid genomen als interim ict manager van KLIQ en bart le blanc is een zegen voor de organisatie. KLIQ had echt zo iemand nodig na de oude arbeidsvoorzineningscultuur. Leuk verhaal met veel herkenningspunten

mvg

Ronald
Floris de Monchy
Eigenlijk een prima interview: Le Blanc vertelt duidelijk, die drie prioriteiten zijn helder en we krijgen een beeld van wat Kliq doet. Dat laatste is geen overbodige luxe want er gaat veel geld in om en er is de laatste tijd veel veranderd rondom de arbeidsbureaus.

Maar gaandeweg het stuk groet ook de irritatie en vind ik Vergouw we erg braaf. Is die dienstverlening van Kliq echt zo geweldig? Gaat het alleen om de administratieve processen? En wordt iedereen die niet meegaat er echt uitgegooid? Waarom geloof ik hier zo weinig van? Ik begrijp best dat dit soort topmensen niet vrijwillig op de grill gaat liggen, maar kan Vergouw niet nog wat kritischer doorvragen? Nu is het wel erg een 'wat zijn wij geweldig-show'. Geef wat meer tegengas en de volgende verhalen worden nog beter!
Gyuri Vergouw
Beste Floris,

Dank voor de positieve en opbouwende reaktie. Voor een lijst met 'grill-bare'-topmanagers sta ik altijd open. Er staat overigens nergens dat mensen 'eruit gegooid' worden, maar wel dat ze 'hun heil' ergens anders moeten zoeken. Een subtiel, maar niettemin belangrijk en niet alle tekstueel verschil. Le Blanc steekt denk ik daarnaast wel degelijk de hand in eigen boezem. Maar het kan en hoeft in mijn ogen niet alleen maar kritisch te zijn, maar ook informatief. Daarnaast gelden de beperkingen van het Internetmedium (+/- 1500-2000 woorden maximaal, inclusief wat en wie is...). Het kan natuurlijk altijd beter en ik zal met jouw reaktie in de toekomst dan ook rekening houden.

vriendelijke groet,


Gyuri
ruud kuipers
Het meer markt-en omzetgericht denken van de medewerkers kan verder gestalte krijgen door het actief op zoek gaan naar bedrijven en relaties die voor zowel KLIQ als onze klanten iets kunnen betekenen.Ook het netwerken onder bestaande relaties valt daar mijns inziens onder. Daarnaast is het belangrijk dat er een gestructureerde aanpak komt van de beschikbare informatie over zowel de vraagzijde als de aanbodzijde. "Ik moet niet onnodig lang met een klant op zoek zijn naar de juiste werkgever als een collega die in zijn portefeuille heeft" Het omgekeerde geldt evenzeer!
Ook vraag ik mij af in hoeverre het voor KLIQ interessant kan zijn om in individuele gevallen "deals" te sluiten met organisaties en/of
bureaus die al langer commercieel actief zijn op de markt. Ik denk dan aan W&S-bureaus en headhunters. Wellicht eerst eens uitproberen in het eigen,reeds bestaande, netwerk. Misschien een idee om dit eens verder te ontwikkelen?
Een ding is zeker, met de goede inzet en creativiteit en met zo weinig mogelijk administratieve "ballast" kunnen de medewerkers van KLIQ mee helpen bouwen aan een organisatie die een prominente plaats gaat innemen op deze al zo drukke markt!
ed scheringa
Ik denk dat de organisatie deze geluiden nodig heeft. Alleen denk ik dat de aanhouder wint. Op papier gaan veranderingsprocessen vaak sneller dan in de hoofden van de medewerkers.
Communictie via dit medium is natuurlijk een belangrijke bijdrage maar er zijn natuurlijk meer noodzakelijke mogelijkheden in de communicatie bijv. vestigingen bezoeken e.d..
Metaforisch gezien: "wij zijn een trein die van richting verandert. De rail staan daarbij door de middenpunt vliedende kracht onder druk. De dwarsliggers zijn dan juist zo belangrijk bij het op de rails houden van de trein. Met dwarsliggers bedoel ik de mensen die met kritische en creatieve geluiden komen die vaak waaardevol kunnen zijn maar niet als zodanig worden ervaren.
Ik zie dat er meestal wel een positieve intentie is.

Afspraak is afspraak staat hierboven! Afspraak was dat we m.i.v. januari zouden beschikken over een goed geautomatiseerd systeem. Helaas, maar de opdracht tot verbetering is uitgezet!? Hoe nu verder? Wie is verantwoordelijk? Welke consekwentie worden hieraan verbonden? Wordt dit nu uiteindelijk over onze rug afgewenteld? Termijnen worden steeds maar weer uitgesteld!

Het schip wordt nu direct op stormbestendigheid getest!
Ik wens ons allen daarbij veel succes!

Meer over Kwaliteitsmanagement