De waarde van visualisaties op de werkvloer

Dat visualiseren in verschillende werksituaties waarde heeft, is jammer genoeg nog onvoldoende bekend. Je kunt er denk- en acceptatieprocessen mee versnellen; en dus doelstellingen. Vandaar dat ik in deze tekst graag ervaringen deel over de mogelijkheden van visualisaties op de werkvloer.

 Het overbekende spreekwoord

Eerst zien, dan geloven; dat zeggen we allemaal toch weleens? In minder dan een tiende van een seconde krijgen we een gevoel bij een visuele gebeurtenis. En dat is behoorlijk snel. Veel sneller dan wanneer je een alinea moet lezen, dit moet verwerken en begrijpen. Bijna 50% van je hersenen is gericht op visuele verwerking blijkt uit onderzoek van David van Essen. Een groot deel van je hersenen neemt informatie van de omgeving op via je ogen. En er zijn nog wel meer redenen te noemen waarom werken met visualisaties in werksituaties slim is om te doen.

Hoezo - Visualisaties op de Werkvloer?

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Laat maar eens een plaatje zien met een flinke Nederlandse melkkoe achter het stuur en stel de vraag welke voordelen het oplevert wanneer koeien kunnen autorijden. Het levert fun en betrokkenheid op als je dit vraagstuk als warming-up voor een brainstorm gebruikt. Het creatieve deel van het brein wordt geactiveerd. Mensen hebben het vermogen om je zaken voor te stellen, een beeld te creëren, verder uit te werken en te dupliceren.

Nu zijn organisatieaspecten, die betrekking hebben op mensen, middelen en methoden, meestal ietwat complexer dan koeien die kunnen autorijden. Een reden dus te meer om complexe zaken eenvoudig weer te geven met als doel dat het begrip, commitment en betrokkenheid snel toenemen.

Idee vanuit Lean

Value Stream Mapping – waardenstroomanalyse in het Nederlands – is een bekende techniek binnen Lean om inzicht te krijgen in de eventuele verspillingen binnen het proces of deelprocessen. Het is een methode om een beeld over het totale bedrijfsproces te creëren dat opgeslagen kan worden in het bewustzijn van de medewerkers. In dit geval gaat het om een visuele map van het bedrijfsproces van A tot en met Z.

Medewerkers zien in een oogopslag hoe het proces verloopt. Dit biedt geweldige aanknopingspunten voor: dialoog, discussie, brainstorming en visualiseren met als resultaat dat er aanknopingspunten ontstaan voor optimalisatie van processen. Het uitwerken hiervan – value stream mapping – is een gezamenlijke activiteit. Dit in samenwerking invullen van de map creëert betrokkenheid en draagvlak. Het logische vervolg daarvan is dat de in te voeren veranderingen en verbeteringen met meer intensiteit uitgevoerd worden. De (beeld)taal wordt (uit)gedragen, regressie verminderd, omdat medewerkers elkaar als vanzelf corrigeren. Visualiseren leidt tot rendementsverbetering.

Het brein en visuele mogelijkheden

Foto’s en visualisaties hebben een sterkere impact dan het geschreven woord of een abstracte power point. Dit komt, omdat mentaal gezien, beelden sterker verweven zijn met onze herinnering. We onthouden beelden simpelweg beter en dat heeft te maken met de hersengebieden die geactiveerd worden door beeld.

Vandaar dat het sterk aan te raden is medewerkers frequent te betrekken bij vormen van. Door samen een roadmap te tekenen die leiden tot het halen van doelen dagen medewerkers zichzelf uit. Koppel het aan een brainstorm en verzamel ideeën die leiden tot innovaties die in deze tijd helemaal broodnodig zijn. Aanpassen is voor veel organisaties de sleutel om de corona-crisis te overleven.

Denk ook aan het visualiseren van uiteenlopende zaken als: klanttevredenheid, het halen van sales targets, productontwikkeling of medewerkerstevredenheid.

Inspiratie

Zelf heb ik veel inspiratie gehaald uit de boeken van Willemien Brand over Visual Doing en Visual Thinking. De ideeën zet ik om in bruikbare programmaonderdelen voor trainingen. Ze leert je ook nog tekenen en je hoeft geen Picasso te zijn om een bijdrage te leveren. En anders is met collages werken in specifieke situaties een mooi alternatief.

En hoe jij de waarde van visualisatie op de werkvloer concreet invulling geeft….. Dat kan mooi je eerste visualisatie zijn ;-)

 

De auteur Paola Pisu werkt samen met Annemiek van Bussel in Wij maken Workshops. Eén van hun workshops heeft als thema ‘Visualiseer je Roadmap’  waarin deelnemers aan de slag gaan met een visualisaties op de werkvloer. Het levert dus een praktisch en realiseerbaar resultaat op. Onsite is het misschien nog lastig om dit vorm te geven, maar daar zijn online uitstekende oplossingen voor.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>