Talent wordt vaak niet tijdig (h)erkend!

Bij de lectorale rede van Sjiera de Vries, op 16 maart 2012 - Hogeschool Windesheim, wees zij de aanwezigen erop dat talenten die medewerkers hebben vaak niet (h)erkend zijn. Dit illustreerde zij met het filmpje van Joshua Bell. Een wereldberoemde violist die optreedt in een metrostation ergens in de States en door de passanten nauwelijks opgemerkt wordt, terwijl hij prachtig speelt. Bekijk het filmpje eens.

http://www.youtube.com/watch?v=hnOPu0_YWhw

Een voorbeeld van het tonen van je competenties op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Het talent wordt niet (h)erkend, omdat iedereen te druk bezig is met de waan van de dag. Niemand kijkt verder dan het volgende moment, de volgende stap.

Wat kunnen we leren van het filmpje? Naar mijn mening een paar dingen. De afgelopen tijd kwam ik in contact met een aantal getalenteerde en ambitieuze mensen van rond de dertig. Door reorganisatieperikelen hebben zij de afgelopen jaren geen promotie kunnen maken. Binnenkort kunnen ze solliciteren op een baan bij het bedrijf waar ze nu werkzaam zijn. Helaas niet op de baan die ze graag willen, maar op een functie die inmiddels onder hun niveau ligt. Een deel van hen kijkt om zich heen; ze kijken uit naar een bedrijf dat hun talenten op waarde weet te schatten. Reken eens uit hoeveel uren aan investering hiermee de deur uit loopt en hoeveel omzet hiermee de komende jaren mee verloren gaat. Wanneer de managers vooruit gekeken hadden, dan hadden ze maatregelen kunnen nemen waarmee ze het talent aan boord houden.

Bij het aannemen van nieuwe mensen wordt - hoe ouderwets en beperkend - uitgegaan van een uitgekiend functie- of competentieprofiel. Wanneer een sollicitant daar niet in past, hoe intrinsiek gemotiveerd en getalenteerd ook, wordt van de aanname afgezien. Hoeveel meer kansen schept een organisatie wanneer ze zo iemand toch aannemen en bij het inwerken bijvoorbeeld een meester- en gezelconstructie inzetten. Of erop vertrouwen dat er binnen een team voldoende diversiteit aan talenten in huis is waardoor de output steeds weer het gewenste niveau bereikt.

Het wordt tijd dat bij aanname de talenten en competenties van mensen geïnventariseerd worden, zodat deze op heel verschillende plekken in de organisatie ingezet kunnen worden. Dat kan nog tot verrassingen leiden bij het benutten daarvan voor werkzaamheden die je vooraf nooit had kunnen bedenken.

 

 

 

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>