Oude leiderschapsprincipes voldoen niet meer! Go Beyond MBA

Een kleine 14 dagen geleden kreeg ik een opmerkelijk visitekaartje in mijn handen gedrukt. Er staat onder andere op: 'join the future of leadership' en wijst op een conferentie op 10 november in Maarssen. Nu ben ik net bekomen van het feit dat je een MBA in één dag tot je kunt nemen en nu is het kennelijk tijd voor een volgende stap. Na het bestuderen van de site zocht ik contact met Huib Broekhuis de initiatiefnemer van de conferentie.

Huib, op jullie site staat dat het traditionele MBA-denken niet meer voldoet. Dat is een pittige uitspraak. Verklaar je nader.
Ja, het traditionele MBA-denken gaat teveel uit van shareholders value als leidend principe. De negatieve gevolgen daarvan hebben we denk ik allemaal ervaren in de afgelopen jaren. Ik geloof dat een eenzijdige focus op ‘geld’ tot problemen leidt: producten zijn dan vooral goed voor het bedrijf zelf, het belang van de klant wordt onvoldoende erkend. De manier van organiseren en leiden gaat over efficiency en maximaliseren van productiviteit. En dat terwijl in de huidige diensteneconomie mensen vooral floreren als ze de ruimte krijgen, hun talenten worden erkend en gerespecteerd, ze worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Dat geeft spanning. Waarom is het zo ingewikkeld om genoegen te nemen met een procentje minder winst? Precies, door de eenzijdige focus op shareholders value. Raar toch? Stel je voor dat een bedrijf met 1 miljard omzet geen 100 miljoen maar 90 miljoen winst maakt. Met die 10 miljoen kun je prachtige dingen doen. Mensen ontwikkelen, maatschappelijke projecten ondersteunen, investeren in de toekomst, marge delen met je klanten, enzovoort.

Wat zijn die oude MBA-principes dan precies?
Eerst en vooral: het is natuurlijk niet allemaal onzin. Integendeel, veel managementprincipes zijn nog steeds relevant. Immers, structuren, processen, systemen en dergelijke zijn simpelweg nodig. Waar ik vooral op doel is de daaruit ontstane command & control cultuur die nog steeds in veel bedrijven waar te nemen is. Die principes werken misschien prima in het leger (maar zelfs daar schijnbaar al niet zo goed meer) of in de traditionele productiebedrijven. In de diensteneconomie, wat Nederland tegenwoordig voor zo’n 80% is, zitten niet veel mensen te wachten op een leidinggevende die vooral controleert, stuurt op basis van spreadsheets, geniet van strepen op zijn schouder en daaraan macht ontleent, dan wel politiek gekonkel dat mede als gevolg van die structuren voorkomt. En dan heb ik het nog niet over de angstcultuur die dat in de hand werkt. Vooral tragisch is dat het traditionele denken in structuren, organigrammen, functieomschrijvingen en competentieprofielen voorbij  gaat aan de unieke talenten van individuen, de uitdaging om die te ontwikkelen, de behoefte aan zingeving, integratie van werk en privé, omgaan met generatieverschillen en een sowieso toenemend bewustzijn bij veel mensen dat het leven er niet is om (alleen) te werken, maar vooral om iets zinnigs te doen en te bereiken.

Ze zeggen dat het afleren van oud gedrag moeilijker is, dan het aanleren van nieuw gedrag. Hoe kunnen leiders dan toch nieuwe leiders worden?
Ja, dat is ook wel onze praktijk. Maar ook daarvoor geldt dat de traditionele manieren niet werken. In de eerste plaats is het zo dat mensen zelf moeten willen. Als jij je niet wilt ontwikkelen gebeurt er niets. En wat daarbij helpt is mensen bewust maken, aan het denken zetten, inspiratie bieden, laten zien hoe het ook kan. Een simpel voorbeeld: ik dacht dat ik zelf altijd wel goed bezig was met voeding totdat ik merkte dat ik me vaak niet echt fit voelde. Ik ben me toen echt gaan verdiepen in voeding en het effect op vitaliteit (=bewustwording) en als gevolg daarvan mijn gedrag gaan veranderen. Dat leidde tot de ervaring dat ik me beter voelde dan voorheen en dan is het niet meer zo moeilijk om dat vol te houden. Om die reden willen we op het event waar je aan refereert vooral bewustwording brengen (waarom het anders moet en wat er gebeurt), inspirerende voorbeelden laten langskomen van mensen die een verschil maken als leiders en specialisten.

Wat zijn de kenmerken van de sprekers op 10 november?
Kenmerkend is dat we een vrij breed scala aan relevante onderwerpen laten langskomen. Het gaat over social media, nieuwe organisatievormen, leiderschap 3.0, het belang van persoonlijk leiderschap, spiritualiteit, social business (zaken doen met een sociaal doel in plaats van een financieel doel). De sprekers zijn een combinatie van specialisten, ervaren praktijkmensen en mensen die op hun onderwerp inspiratie brengen waar je niet omheen kunt.

Naast bekende namen zoals Menno Lanting zijn het juist ‘gewone’ mensen die bijzondere dingen doen. Dat maakt het laagdrempelig en leert ons dat verandering en een verschil maken binnen handbereik liggen.

Je praat bevlogen en vol passie over deze dag. Heel overtuigend moet ik zeggen. Welke stappen heb jij zelf gezet richting nieuw leiderschap en wat was de trigger?
Eerlijk gezegd ging dat niet over één nacht ijs. In het pleit voor nieuw leiderschap klinkt 15 jaar van mijn eigen ervaring door. De worstelingen met crises en moeten overleven als bedrijf versus de bewustzijnsontwikkeling die plaatsvond en me duidelijk maakte dat het leven om iets anders dan ‘business’ gaat. De afgelopen jaren zijn die twee sporen meer gaan integreren en heb ik ervoor gekozen om met mijn bedrijf een richting in te slaan die primair gericht is op een zinvolle missie: mensen helpen boven zichzelf uit te stijgen en daarmee een bijdrage te leveren aan meer welzijn en welvaart voor individu, organisatie en maatschappij.
Helaas zijn er vaak wat negatieve triggers nodig als je onvoldoende luistert naar je eigen hart. Zo heb ik de nodige tegenslagen meegemaakt op zakelijk en persoonlijk vlak die me juist bewuster maakten en me uiteindelijk enorm hebben geholpen om de koers aan te passen.

Wil je meer weten over de conferentie? Ga naar: www.gobeyondmba.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Peter Ravestein
Oude leiderschapsprincipes hebben nog nooit voldaan. Management is altijd al een pseudowetenschap geweest. Een willekeurig samenraapsel van andere wetenschappen zoals, sociologie, psychologie, economie etc. Altijd al was oppervlakkigheid troef. Ook nu zullen nieuwe programma's afkomstig uit het oude denken niets opleveren.