Ondernemingsraad: Word Slagvaardiger door Voldoende Opleiding!

Ondernemingsraad - Paola Pisu

In januari was hun ondernemingsraad uitgebreid met vier nieuwe leden en was er een aanvraag voor een basistraining. Ze belden op of ik die kon geven; net als twee jaar geleden. Wat bleek uit ons telefonisch contact: ze krijgen geen toestemming van de bestuurder om meer trainingen te volgen. Ook al zegt de WOR iets heel anders; namelijk recht op vijf dagen training per OR-lid.

Heel vaak is het de praktijk dat een ondernemingsraad het laat bij een eenmalige één- of tweedaagse basistraining. De bestuurder is er al dan niet een dagdeel bij aanwezig voor het opdoen van de nodige kennis. Ook vindt overleg plaats hoe de bestuurder en de OR de samenwerking gaan opzetten. De gedachte is dat men er door het maken van afspraken met elkaar wel is.

In het geval van het voorbeeld trekt de bestuurder een kwartier uit per overlegvergadering, omdat hij niet wil vergaderen om het vergaderen. De OR zit erbij en kijkt ernaar en heeft per saldo nauwelijks invloed op de gang van zaken.

Alarmkreet

De titel van deze blog is eerlijk gezegd een soort van alarmkreet, omdat er echt een wereld aan kwaliteit van medezeggenschap te winnen is. Ondernemingsraden: word slagvaardiger door voldoende opleiding en begeleiding/coaching. Dan pas kun je echt goed aan al de wettelijke taken invulling kunt geven en aan invloed winnen. OR-leden hebben het recht om hun competenties te ontwikkelen. Het helpt bij het worden van een gelijkwaardige gesprekspartner die meedenkt en invloed heeft op de gezondheid van de organisatie.

Competentieontwikkeling en de lerende ondernemingsraad

Nu het woord competentieontwikkeling toch gevallen is. Een ondernemingsraad is die steeds beter wil worden in de uitvoering, organiseert competentieontwikkeling. Dat doet zij zowel voor de hele OR als voor de individuele leden. Met die ontwikkeling wordt bedoeld:

  • Het opdoen van actuele kennis; zijn jullie al op de hoogte van hoe het instemmingsplichtige WAB per begin 2020 in jullie organisatie vormgegeven wordt?
  • Het ontwikkelen van vaardigheden als: analyse, oordeelsvorming, overtuigingskracht, netwerken, onderhandelen, resultaatgerichtheid, vergadertechnieken, en dergelijke.
  • Het bewust ontwikkelen van een steviger houding waardoor de invloed en overtuigingskracht – liefst op een prettige manier – toeneemt.

Een lerende OR organiseert haar eigen reflectiemomenten waarop wordt vastgesteld wat er goed gaat en wat beter kan. Dat maakt het mogelijk om planmatig te verbeteren en een lerende OR te zijn.

Ontwikkeling als beloning voor de inspanning

Als je echt serieus met medezeggenschap aan de slag gaat, dan is dat niet vrijblijvend. Binnen een OR zijn taken verdeeld en het kost tijd om deze goed invulling te geven.

Het is daarom aan te raden om per jaar te onderzoeken wat er nodig is aan gezamenlijke en individuele scholing, zodat iedereen de taken goed kan uitvoeren. Voor de inspanning die geleverd wordt, kun je scholing ook als beloningsvorm zien. Het eigen cv of LinkedIn-profiel krijgt meer waarde.

Een ondernemingsraad anticipeert en initieert

Soms vergelijk is een OR weleens met de Tweede Kamer. Als de leden hun werk goed doen, dan zijn ze actief en proactief bezig met het aan hen toegewezen beleidsgebied.

Wat voor OR willen jullie zijn?

Soms kom ik een OR tegen die vooral reactief bezig is. Ze vergaderen zodra er een advies- of instemmingsaanvraag de mailbox inrolt. Bekijken slechts de aanvraag en reageren daarop.

Een wakkere OR is omgevingsbewust en weet wat er speelt binnen en buiten de organisatie. Zij anticipeert daarop en stelt de bestuurder vragen. Het kan een aanleiding zijn om gebruik te maken van het initiatiefrecht.

Kortom ……

Er is een wereld te winnen! Wil je eens vrijblijvend praten hoe een OR zich kan ontwikkelen? Laat me dat weten door contact op te nemen.

Als je inspiratie voor trainingsmogelijkheden op wilt doen, neem dan kennis van deze mogelijkheden.

 

 

Foto van Fox via Pexels: people-looking-at-laptop-computer

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>