Leiders: verander je woorden - vermeerder je impact!

De titel is een wel heel vrije vertaling van de kernboodschap van het beroemde Youtube filmpje ‘The power of words; change your words, change your world’. De link staat trouwens onderaan deze blog. Vrije vertaling of niet; je woordkeuze – of dat nu verbaal of op schrift gesteld is – maakt een wereld van verschil. Zie het volgende opmerkelijke voorbeeld. Toen de belastingdienst in de UK gedragswetenschappers hun gedragseconomische en sociaal psychologisch kennis liet toepassen op een brief, die gestuurd werd aan mensen met een betalingsachterstand, werden opmerkelijke resultaten geboekt.

De brief die al jarenlang verstuurd werd en weinig zoden aan de dijk zette, luidde als volgt: ‘We are writing to inform you that we have still not received your tax payment of $5,000. It is imperative that you contact us’. Het versturen van deze brief kostte trouwens bakken vol met geld.

De brief die vervolgens werd gestuurd, waarin gerefereerd werd aan sociale normen, leverde, als al gesteld, een opmerkelijk resultaat op: een groot deel van de achterstallige belastingen werden in rap tempo betaald. De brief werd daarvoor slechts met één zin uitgebreid: ‘We are writing to inform you that we have still not received your tax payment of $5,000. By now, 9 out of 10 people in your town have paid their taxes. It is imperative that you contact us’.

Je eerste reactie

Hoe eenvoudig zou het leven zijn als jij je bewust bent van je taalkeuze, de toon en energie waarmee jij van je laat horen? In hoeverre sta je ervoor open om je bewust te worden van je automatismen en de onbedoelde effecten daarvan? In het yohari-window wordt dit aangeduid met ‘blinde vlekken’; wat weet een ander van jou waarvan jij jezelf niet bewust bent.

Wat was de eerste reactie die je voelde of je eerste gedachte toen je de eerste alinea las? Wilde je nieuwsgierig verder lezen of voelde je een lichte weerstand opkomen? Dacht je iets als ‘hier kan ik iets aan hebben’ of zoiets als ‘ja, maar je moet toch ook kunnen zeggen wat je denkt en dat hoeft toch niet allemaal zo soft!’ Kortom, sta je open voor het vergroten van je comfortzone en/of stijlflexibiliteit of vind je ‘leren’ en je ‘aanpassen’ een overbodige bezigheid?

Breinkennis: veiligheid en vertrouwen

Vooral tijdens face to face situaties is het belangrijk dat iedereen een sfeer van veiligheid en vertrouwen ervaart. Pas dan komt de informatie die je wilt delen binnen. Daar heeft je woordkeuze, de toon, de energie waarmee je iets zegt en via je lichaamstaal en gezichtsexpressies uitstraalt, effect op. Wordt deze door de ander(en) als bedreigend ervaren, dan word je geconfronteerd met overlevingsstrategieën als vechten, vluchten of bevriezen. De eerste is gelukkig direct herkenbaar, omdat je verbaal weerwerk krijgt. De tweede is ook nog redelijk zichtbaar, doordat iemand zo snel mogelijk de situatie verlaat. Het bevriezen of dichtklappen is in veel situaties niet zichtbaar. Het lijkt of je nog gewoon contact hebt met de ander die gewoonweg vriendelijk ‘ja’ blijft knikken, maar ondertussen nauwelijks nog een woord meekrijgt van wat je zegt. Hij zal zich er later ook nauwelijks nog iets van herinneren. Feitelijk is, hoogstwaarschijnlijk door jouw actie, het primitief brein ook wel het oerbrein, geactiveerd.

Connectie op emotioneel niveau

Je zult met wie dan ook, wil je impact hebben, eerst moeten investeren in een connectie op emotioneel niveau. Dat betekent dat je echt contact legt en houdt. Dat je bereid bent om te investeren in de emotionele bankrekening van de ander en ervoor zorgt dat je diep in het zwart staat. Je bouwt bewust aan de persoonlijke geschiedenis met iemand. Als de herinnering aan jou prettig is, dan dreigt er geen gevaar en wordt het contact met jou als comfortabel ervaren. Deze herinnering wordt opgeslagen in het limbisch systeem; ook wel het emotioneel brein. In contact met jou wordt het sein ‘de kust is veilig’ afgegeven.

Onderdeel van de impact die je dan kunt hebben, is dat je feedback aankomt, de ander erover nadenkt en overweegt om met gedragsalternatieven te experimenteren. De neo cortex is dan doorbloed. Dat is dat gedeelte in het brein waar reflectie, analyse, redeneren, abstract denken, bewuste bewegingen en taal zetelen. Dus ook: taalbewegingen!

Discipline en wil …..

…. spelen een rol om te ontdekken wat jouw routines zijn in je dagelijks functioneren. Gericht om feedback vragen helpt bij het opheffen van blinde vlekken. Zelfassessements of persoonlijkheidsanalyses, er zijn er een aantal gratis op het Internet (123.test) te vinden, geven een indicatie van je voorkeursstijl(en), het gedrag dat daarbij hoort en de gevolgen van je stijl in contact met anderen. Bespreek de uitslag eens met iemand die je en vertrouwt en ook eerlijk zegt hoe de vlag erbij hangt. Als mensen je als ‘dominant’ ervaren, dan is het raadzaam je ‘langzaam te haasten’ en minder kort door de bocht te zijn in je (non)verbale uitingen. Als je ontdekt dat je ‘subassertief’ bent en als gevolg daarvan veel twijfeltaal gebruikt, vaag en wollig bent in je taaluitingen, dan is het de hoogste tijd om te oefenen met directe en steviger taaluitingen. Dan kom je zekerder over en laat minder ruimte voor eigenzinnige opvattingen over de uitvoering van het werk.

Met wellevend taalgebruik = beleefd, beschaafd, welgemanierd, correct, galant, gemanierd, hoffelijk, in zekere mate joviaal, netjes, ridderlijk, voorkomend, welopgevoed en welgemanierd – verander jij je woorden en krijg je meer impact.

Ik verwoorde het al eens in een eerdere blog: ‘The highest form of wisdom is kindness.’ Als je start met het veranderen van je woorden, kost het je in de beginfase wat meer tijd dan normaal. Gelukkig loont de investering snel. Veel succes met het veranderen van jouw wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>