E-Portfolio: maak je ervaring zichtbaar!

Citaat: 'De arbeidsmarkt vraagt van werkenden om de waarde van hun ervaring zichtbaar te maken. Het is daarom wenselijk om mensen de beschikking over een elektronisch portfolio (e-Portfolio) te geven, waarin ze hun verworven ervaring kunnen bijwerken en dat een leven lang van hen zelf is. Zo‟n portfolio kan de stap naar erkenning van verworven competenties (Ervaringscertificaat) eenvoudiger maken. E-Portfolio moet zich eerst in de praktijk bewijzen. Er moeten afspraken worden gemaakt over structuur, opbouw van de inhoud en de uitwisselbaarheid van het (e)portfolio. De ministeries van OCW en SZW en het UWV zetten hiertoe gezamenlijk in op pilots. Van belang is dat er begin 2012 een evaluatie ligt van de resultaten, op basis waarvan over invoering van het e-Portfolio kan worden besloten.'
Deze tekst is afkomstig uit een brief van Minister Kamp waarin hij de Tweede Kamer informeert over het Vitaliteitspakket. Mirella Eickhof, een van de eigenaren van Way2Talent, zet het e-portfolio in bij mobiliteitstrajecten. Er worden landelijk pilots gehouden, terwijl een dergelijk portfolio al toegepast wordt. Ik ben benieuwd naar de ervaringen.

Kun jij iets duidelijker zijn over wat een e-portfolio precies inhoudt? Ik zie het verschil met een cv namelijk niet zo duidelijk.
Je zou een e-portfolio kunnen omschrijven als  een middel om competenties te kunnen opslaan, beheren en tonen. Enerzijds gegevens als personalia, doelen, ambities, interesses, talenten etc. en anderzijds allerlei resultaten zoals diploma’s, certificaten van trainingen, een POP, evaluaties en reflecties. Dit alles kan samengebracht en samengevat worden in een showcase.

Op welke wijze en waar zetten jullie het e-portfolio in?
Ons digitaal paspoort, ook e-paspoort, is feitelijk gebaseerd op wat een e-portfolio wordt genoemd maar dat veel verder is doorontwikkeld tot een multifunctioneel middel. Het is overal inzetbaar waar ondersteuning in ontwikkeling en groei van het individu serieus wordt genomen. We hebben gekozen voor een bottom-up benadering; het individu bepaalt zelf wat hij er in zet wie hij toelaat tot zijn gegevens.

Het e-paspoort is gebouwd volgens de Europese normen in een digitale omgeving die enorm veel mogelijkheden heeft. Je kunt er bijvoorbeeld diploma’s en getuigschriften in opslaan, maar ook testen en 360 graden feedback maken. Deze kun je vervolgens matchen met opleidingen, functies en/of e-learning en  e-coaching. Last but not least hebben we er een volledige EVC procedure in gebouwd.
Het is een totaalpakket waarmee het constant leren en groeien, gekoppeld aan je eigen loopbaan, volledig wordt begeleid en ondersteund.
Welke ervaringen hebben jullie er al mee opgedaan en in hoeverre bewijst een e-portfolio haar levensvatbaarheid daarmee? We hebben immers al LinkedIn; een aardig portfolio lijkt mij!
Wij hebben jarenlang ervaring opgedaan in het onderwijs met de voorlopers van ons huidige digitaal paspoort. Daar bleek het een geweldig instrument ter ondersteuning. Het digitale paspoort kan veel meer dan LinkedIn. Het is in feite een ontwikkel- en leeromgeving dat past in de trend van Het Nieuwe Werken. Je kunt tijd- en plaats ongebonden werken aan jouw eigen ontwikkeling. Jouw persoonlijke geïntegreerde bibliotheek staat erop. De uitslagen van testen en assessments worden direct daarin teruggekoppeld.
Momenteel wordt het digitale paspoort ingezet in mobiliteits en outplacement trajecten in de zorg en financiële dienstverlening.

Wat missen individuen en bedrijven op termijn wanneer ze geen gebruik maken van een e-portfolio?
Voor het individu: Dat ze niet meegaan met de nieuwe ontwikkelingen. Dat ze daarmee een potentiële kans lopen op achterstand op de arbeidsmarkt.
Voor bedrijven: Dat ze minder goed zicht hebben op wat hun medewerkers nu ‘echt’ kunnen en daarmee minder goed kunnen binden en boeien. En zodoende de kans laten lopen op continu faciliteren van de mogelijkheid tot een leer- en ontwikkelomgeving. Voor beiden is het een kans om doelgericht te werken aan het verdiepen en verbreden van de duurzame inzetbaarheid.

Informatie kun je vinden via: www.way2talent.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Mijn e portfolio
Hier een voorbeeld van n veel gebruikt en gratis e-portfolio. Dit systeem voldoet grotendeels aan de NEN norm voor e-portfolio's en wordt ook al door organisaties gebruikt als HR-middel :
voorbeeld.mijneportfolio.nl