De (ver)gunning om te produceren: invoeren MVO-strategie wordt urgent!

Er zijn directeuren die, wanneer ik met ze in gesprek ben, vermelden dat ze op het gebied van MVO alleen het hoognodige doen om opdrachten of subsidies binnen te halen. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de verf die zij gebruiken minder giftig wordt of nemen iemand aan die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt om een aanbesteding binnen te halen. Op triomfantelijke toon willen ze mij ervan overtuigen dat alle organisaties zo handelen. De vraag is echter hoe lang organisaties nog op deze wijze kunnen handelen.

De zogenaamde ‘license to operate’ (vergunning om te opereren/produceren) gaat namelijk veel verder dan het voldoen aan de minimale wet- en regelgeving. Meer instanties/stakeholders zijn zich gaan roeren op het gebied van gunnen. 41 organisaties hebben inmiddels een sport op de MVO Prestatieladder behaald. Deze bedrijven gaan, afhankelijk van de behaalde sport op de ladder, aan leveranciers vragen om te bewijzen of het materiaal dat zij aanleveren aan duurzaamheidscriteria voldoen. Ze vragen aan leveranciers om een zogenaamde ‘code of conduct’ te tekenen. Daarin verklaar je dat jouw organisatie zich houdt aan een flink aantal duurzaamheidscriteria en aan de weg timmert om daarin stappen voorwaarts te zetten. In november is de pilot zelfverklaring ISO 26000 afgerond en hebben tien organisaties deze verklaring in huis. MVO Nederland groeit en heeft inmiddels meer dan 1500 partners die allemaal een stevige verklaring rond maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben getekend. Om partner te kunnen blijven (in plaats van sponsor) wordt per 1 april gevraagd om een online positioneringstool in te vullen of MVO-informatie online te zetten. Alleen dan kun je gebruik blijven maken van het logo van MVO Nederland in communicatie-uitingen. Het spreekt voor zich dat de activiteiten van al deze partners hoe langer hoe meer andere organisaties raken.

De overheid vraagt om aantoonbare vorderingen op het gebied van MVO. Wanneer deze achterwege blijven, dan verlies je opdrachten bij aanbestedingen. De eerste ziekenhuizen in Nederland zetten hun eerste stappen op het pad van maatschappelijk verantwoord inkopen. Ook zij vragen, aan de hand van een checklist, aan hun leveranciers hoe zij MVO invulling geven. Volgende week interview ik de projectleider maatschappelijk verantwoord inkopen bij Isala Klinieken in Zwolle. De blog daarover verschijnt eind februari/begin maart.

Verder roeren consumenten zich hoe langer hoe meer. Klik naar de volgende link (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3180672/2012/02/15/Voor-het-eerst-geeft-Apple-toe-toch-misstanden-in-China.dhtml) en lees hoe Apple toegeeft, na de nodige druk van consumenten, dat er sprake is van misstanden bij een fabriek in China die hun producten assembleert. Overigens maken ook producenten als Nokia, HP, Dell en Samsung gebruik van de diensten van Foxconn. Of zij ook te maken krijgen met handtekeningenacties is de vraag. Ik wacht op de eerste marketingactie van een meer of minder bekend merk dat meldt dat hun product is gemaakt zonder dat er sprake is van uitbuiting van arbeiders.

Op een consumentenplatform als NUDGE is dat soort informatie al te vinden. Zij werken bijvoorbeeld samen met Greenchoice. Een energieleverancier van dondergroene energie die bovendien prijzen heeft gewonnen als het gaat om klanttevredenheid. Langzaam maar zeker gaan hoe langer hoe meer consumenten ertoe over om duurzame producten te kopen. De prijs van een aanzienlijk aantal duurzame producten daalt al en kan de concurrentieslag aan.

Een laatste facet van de (ver)gunning om te produceren/opereren dat ik hier wil noemen, is de wil tot transparantie. Dit verschijnt in de vorm van een duurzaam jaarverslag. Grote bedrijven betrekken hier accountantskantoren bij. De grote vier op het gebied van accountancy hebben daartoe specialisten in dienst. Een aantal kleinere spelers bieden inmiddels ook hun diensten aan bij de begeleiding van het MKB dat hun vorderingen transparant wil maken.

Een aantal jaren geleden publiceerde Harvard Business Review een artikel waarin gesteld werd dat het invoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, net zoals het invoeren van ICT vanaf de jaren tachtig in de vorige eeuw, onvermijdelijk is voor het continueren van organisaties. Het moment dat dit geldt voor het nemen van stappen op MVO-gebied, komt met rasse schreden dichterbij.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>