Economische verbeteringen realiseren? Verdiep je in geschiedenis!

Toen ik bezig was met de PR rondom 'The Scourge', mijn boek over Dorestad in de vroege middeleeuwen, was een van de vragen die langs kwam, wat nu eigenlijk de rol nog is van geschiedenis in onze samenleving. Hoewel historische romans als zoete broodjes over de toonbank gaan, en ook goede biografieën altijd wel op een redelijk lezersaanbod mogen rekenen, is de positie van het geschiedenisvak in onze samenleving behoorlijk verzwakt in de laatste decennia.

In gesprekken met studenten en jonge managers merk ik dat de interesse in geschiedenis vaak geen enkele prioriteit heeft. Wel maakt men zich zorgen over de economische recessie en over het geringe effect van veranderingsprocessen.
In zijn boek over verandermanagement betrekt Willem Mastenbroek de geschiedenis er wel bij. Het historisch pers...

Gerard de Bruijn
Lid sinds 2019
In het kader van dit betoog is het boek "Deflatie in aantocht" van Eric Mecking vermeldenswaardig. Deze historicus van origine geeft op een heldere manier een historische visie over wereldwijde recessies van grote wereldmachten gedurende de eeuwen. In zijn boek staat de Kondratieffcyclus centraal die op schitterende wijze door de geschiedenis wordt gesleept.

Meer over Organisatiecultuur