Duurzaamheid: de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke manager

Columns

De vraag om actie te ondernemen tegen klimaatverandering komt niet langer alleen van milieuwetenschappers of activisten, maar ook steeds meer van klanten, werknemers en belanghebbenden. Het is een onderwerp dat keer op keer de kop opsteekt in de zakelijke wereld. Bedrijven worden steeds meer aangespoord - of soms gedwongen - om hun duurzaamheidsinspanningen te intensiveren. De boodschap is duidelijk: we moeten actie ondernemen om de wereld leefbaar te houden.

Deze boodschap is een bekend geluid en een groen beleid is inmiddels een vast agendapunt binnen het bedrijfsleven. We weten allemaal dat duurzaamheid belangrijk is. We weten ook dat het niet alleen draait om groene logo's en PR-stunts, maar om werkelijke veranderingen in de manier waarop we zaken doen. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is de rol van individuele managers en leidinggevenden in dit veranderingsproces. 

Het is tijd om de verantwoordelijkheid niet alleen bij het hoger management te leggen, maar ook bij degenen die dagelijks beslissingen nemen, teams leiden en projecten sturen. Duurzaamheid kan niet langer slechts een bedrijfsstrategie zijn, maar moet een persoonlijke verantwoordelijkheid worden voor elke manager.

Jouw ecologische voetafdruk als manager telt mee

Duurzaamheid is geen trend die na verloop van tijd verdwijnt. Het is een absolute noodzaak om onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Bedrijven spelen hierin een sleutelrol, aangezien zij aanzienlijke invloed uitoefenen op het milieu en de samenleving. 

Ook jij als manager hebt de invloed om de ecologische voetafdruk van je organisatie te verkleinen en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit heeft talloze voordelen, niet alleen voor het milieu maar ook voor je financiën, efficiëntie, reputatie, en relaties met klanten en stakeholders. Deze partijen hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid, en dat mag je niet negeren.

Een duurzame werkomgeving creëer je samen

1. Het verwezenlijken van duurzaamheid als manager begint met bewustwording en betrokkenheid. Om duurzaamheid op succesvolle wijze te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering, dien je je medewerkers erbij te betrekken. Daarnaast moet je een passende structuur creëren waarin duurzaamheid een integraal onderdeel vormt. Als manager moet je niet alleen zelf met duurzaamheid bezig zijn, maar ook je teamleden hierin meenemen. 

2. Geef duurzaamheid een prominente plaats op de agenda van je team. Stel samen concrete doelen op en wijs specifieke verantwoordelijkheden toe aan medewerkers. Door hen te betrekken in het duurzaamheidsproces, creëer je draagvlak. Onderzoek samen hoe duurzaamheid kan worden geïntegreerd in de gang van zaken op jouw afdeling. Maak bijvoorbeeld bewuste keuzes in samenwerkingen met externe partijen en geef de voorkeur aan bedrijven die zelf ook een groen beleid voeren.

3. Als manager dien je het goede voorbeeld te geven door zelf duurzame keuzes te maken. Moedig je medewerkers aan om in hun eigen gedrag ook bij te dragen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door recycling te bevorderen, papierloos werken te ondersteunen, en duurzaam woon-werkverkeer aan te moedigen. Zo kwam bij ons, binnen Salta Group, vanuit middle-management het initiatief om samen de omgeving rondom onze panden in Hilversum en BCN Utrecht Rijnsweerd zwerfafval vrij te maken, een initiatief waar veel collega’s met enthousiasme aan hebben meegewerkt.

Patagonia, de duurzaamheidskampioen

Patagonia is een bedrijf waar duurzaamheid doordringt tot in de kern van de organisatiestructuur. Het merendeel van het aandelenbezit en de stemrechten zijn in handen van twee non-profit organisaties, Patagonia Purpose Trust en Holdfast Collective, die zich inzetten voor klimaatbehoud en mensenrechten. Dit is echter niet de enige manier waarop Patagonia zich profileert als duurzaamheidskampioen. Het nemen van initiatief op het gebied van duurzaamheid wordt ook sterk aangemoedigd onder de werknemers zelf. Zo biedt het bedrijf betaald verlof aan voor milieuprojecten. Op deze manier dringt de missie van Patagonia, die diepgeworteld is in duurzaamheid en milieubescherming, door tot in elke laag van de organisatie.

Word een toekomstbestendige manager

De omslag naar een duurzaam werkproces binnen jouw team en afdeling vereist hoogstwaarschijnlijk een verandering in de structuur, visie en dagelijkse werkzaamheden van jou en je werknemers. Duurzame innovaties zijn essentieel om ook in de toekomst succesvol te blijven als organisatie én als manager.

Met de Post HBO Innovatie, Strategie en Verandering van ISBW leer je hoe je innovaties, veranderingen en een nieuwe strategie effectief implementeert binnen je afdeling.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Duurzaam ondernemen