DON’T DO IT

Met veel klaroengeschal is op 9 september de cd-rom DO-IT inShowBizCity gelanceerd. Het interactieve medium is ontwikkeld doorRIOM (Researchgroep voor Informatie en Organisatie Management) envrijwel geheel gefinancierd door het Ministerie van EconomischeZaken (EZ). Wie DO-IT bestudeert komt tot de conclusie dat deloftrompet in de kast kan blijven. De cd-rom schiet inkwalitatieve, creatieve en inhoudelijke zin tekort, zeker gezien dehoge kosten van het project.

State of the Art?

In 1995 schrijft EZ een openbare aanbesteding uit voor de productie van een interactieve cd-rom. De cd-rom dient het belang van informatietechnologie voor de ontwikkeling en vernieuwing van org...