Een Magna Carta voor digitale grondrechten?

Columns

De Magna Carta (1215) wordt gezien als het eerste mensenrechtenverdrag en ook wel het begin van de parlementaire democratie. De Magna Carta was nodig om mensen te beschermen tegen machtsmisbruik van de koning. Anno 2018 moeten grondrechten van mensen worden beschermd tegen de voortschrijdende digitalisering. De vraag is dan ook niet óf we digitalisering van onze samenleving willen, maar hóe beschaafd we die willen!

De cookies razen door

Vanwege invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in mei 2018 hebben (veel) internetgebruikers (opnieuw) hun akkoord moeten geven om toegang te krijgen tot een bepaalde site. Dit akkoord betreft dan het opslaan van cookies op het apparaat van de gebruiker voor bijvoorbeeld het optimaliseren van het gebruik van de site, koppelingen met ...

Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas