De lastige weg naar waardevol toezicht

Columns

Een Raad van Toezicht bevindt zich in een unieke positie. Hij biedt de organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de wijsheid van een groep mensen met verschillende achtergronden en levenservaring die, niet gehinderd door de waan van de dag, de rust hebben om zich te blijven focussen op de essentie. De werkelijkheid is echter dikwijls anders: nogal wat goede bestuurders liggen wakker van hun Raad van Toezicht. En sommige slechte bestuurders - zij die wakker zouden móeten liggen - kunnen ongestraft hun gang blijven gaan. Wat is er aan de hand?

Kijk naar wat er werkelijk gebeurt

In de eerste plaats kijken veel toezichthouders nog steeds door een klassieke bedrijfskundige bril naar de organisatie. Hierdoor hebben ze de neiging kwaliteit uitsluitend te definiëren via regelsystemen, ta...

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Zinnige overwegingen. Alleen die buitenstaanders er bij halen.... De RvT/RvC moet in feite zich altijd kritische buitenstaander voelen. Als dat gevoel weg, zit je er te lang en voeg je geen waarde meer toe. En moet je dus nieuwe buitenstaanders voor de RvT werven.

Meer over Besturen en organiseren