Als vervolg op het eerste artikel, een nadere beschouwing over cynisme op de werkvloer. Zoals uit de reaktie van Willem Mastenbroek op het eerste artikel blijkt, is cynisme niet alleen een kwestie van de werkvloer, maar zeker ook van de top. Ook zelfstandigen als ondergetekende ontkomen er niet aan: ‘zal wel weer niets worden, die opdracht’. (foto: de groene krokodil, metafoor voor cynische beschouwing op ambtenarij)

[ lees meer ]

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x