Ken de beperkingen van coachen als manager

Columns

Van elke manager worden tegenwoordig coachende kwaliteiten verwacht. Maar voordat je als manager begint te coachen, is het goed om jezelf tenminste deze 3 vragen te stellen.

Is coaching handig?
In de leergangen coachend leidinggeven die ik heb verzorgd kwam ook steevast het model situationeel leidinggeven van Hersey en Blanchard langs. Vraag je vervolgens aan managers om hun stijl te typeren, dan blijken de meesten een voorkeur te hebben voor de stijl van het coachend leidinggeven. Met die voorkeur loop je natuurlijk wel het risico dat ‘met een hamer in de hand, je alles als een spijker gaat behandelen.’ Nieuwe medewerkers willen helemaal niet gecoached worden, die willen vooral instructies krijgen. Medewerkers die wel weten hoe het moet, maar het nut er niet zo van inzien, hebben argument...

Annelies van van Eekeren
Hoera! gefeliciteerd eindelijk een beschrijving van het dilemma leidinggeven versus coachen. Ten principale misschien wel een combinatie die niet kan?
Als coach/ procesbegeleider heb ik veel met werknemers in een niet leidinggevende positie gewerkt en me vaak verbaasd over het wantrouwen en de angst die geuit werden over de bedoeling van 'het management'. Het is echt niet iedereen die leiding ontvangt, gegeven om onderscheid te maken tussen de leidinggevende als persoon, de positie van de leidinggevende en de doelstellingen van het bedrijf waardoor 'coachende gesprekken' geheel anders ervaren kunnen worden door de medewerker dan door de leidinggevende. Mijn idee: erken de hierarchie die er bestaat tussen leidinggevende en medewerker, daarbinnen kan op functioneringsniveau prima coachend leidinggeven worden. Coaching waarbij het gaat om inzcht in en verandering van persoonlijk gedrag van de medewerker moet voorbehouden blijven aan een onafhankelijke coach.

Meer over Leidinggeven