CEO is onzin, die titel moeten ze direct afschaffen

Cover stories · Interviews

Falend toezicht is een van de belangrijkste oorzaken van het wereldwijd teruggelopen vertrouwen van beleggers. Maar waaruit bestaat goed toezicht, en hoe valt dit goed te organiseren? Prof. Dr. Lense Koopmans is een van de bekendste toezichthouders in Nederland. Slechts zeer zelden geeft hij een interview, reden waarom hij bij het grote publiek relatief onbekend is. In vakkringen geniet hij echter een grote reputatie.

Prof. Dr. Lense Koopmans is sinds februari 2002 de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland. Na missers van de Rabo bij beleggersclub D'n Aanwas en de bank in Eemnes, was het tijd voor een heroriëntatie op het toezicht binnen de bank. Koopmans heeft hieraan invulling gegeven.
Op 28 jarige leeftijd werd hij benoemd als hoogleraar Openbare Fin...
Bert Oudendijk
Jazeker is het een zaak van goed door blijven vragen, maar dan moet de info betrouwbaar zijn. Dit doet me weer denken aan mijn recente afstuderen voor m'n MBA. Gaat over crisispreventie.
Wat ik daar tegenkom heeft overeenkomste met dit. nl. wat hier boven terecht gesteld wordt is het benoemen van een goede directie. Maar wanneer een directie in zwaar weer komt en geen leuk verhaal heeft voor raad van bestuur, wordt het lastig om er achter te komen. De directie / bestuurders moeten eerst over de ontkennende fase heen / kop in het zand steken. Tot die tijd kan er al een behoorlijke ramp / crisis zijn / ontstaan in een onderneming.
Dus wat ik hie even in het kort wil toevoegen is dat een onderneming in preventieve zin veel meer moet doen.
Theo Gasseling
Een waarlijk genoegen al lezend te constateren dat op vragen over actuele en belangrijke onderwerpen zulke nuchtere, heldere, to the point en deskundige antwoorden gegeven kunnen worden.
Zeker verplicht leesvoer voor alle commissarissen en voorzitters van Raden van Bestuur.
Ook aan te raden voor onze landsbestuurders, de kabinetsleden en kamerleden die er nog steeds voortreffelijk in slagen op duidelijke vragen niets zeggende, ontwijkende en in het beste geval halve antwoorden te geven.
gerald sieders
Een helder en eerlijk artikel waar to the point wordt verteld, hoe er gekeken kan worden naar bestuur en beleid van ondernemingen.
Autonoom en onafhankelijk denken lijkt vaak wel een voorwaarde om (politieke), persoonlijke en materiele belangen niet van invloed te laten zijn op meningen.

Meer over Strategie