Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

De cluster management van gedrag en emoties samen met een bezielend leiderschap kan resulteren in een optimale organisatiecultuur dat toch het fundament is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen . MVO vormt toch de grondvesten van de PR slogan ‘ to be good and let other’s tell it ‘ ?
Maar wie toetst die geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van een onderneming ? Toch niet de ondernemingsraad noch de raad van Bestuur ?
Public Relations is al decennia vermolmd tot Promising Rethorics en dat heeft de automobielsector in Duitsland op een verbluffende wijze blootgelegd !
Wat drijft mensen ? Wie stuurt dat gedrag ? Wie gelooft toch nog in ‘ the wisdom of the crowds ‘ ??
Identiteit kan best gedefinieerd worden als en meta-attitude ‘ een algemene en omvattende predispositie om zich op een consistente wijze te gedragen. . Maar een betere organisatiecultuur dat vormt de software en het geweten van een organisatie
De meeste organisaties hebben noch een geheugen noch een geweten…

Mauritz, sorry voor de late reactie. Maar afsluitende jouw stelling dat organisaties noch een geweten noch een geheugen hebben mag voor organisaties tot op zekere hoogte gelden maar niet voor mensen. Ik richt me ook liever tot mensen dan een te abstracte entiteit als ‘organisatie’. Een organisatie is er voor mensen, en het gedrag van organisaties – waar ik overigens liever niet van spreek – is altijd terug te voeren tot gedrag van mensen. Stellen dat mensen geen geheugen en geen geweten hebben gaat me dus te ver. Het nadeel van een dergelijke nihilistische benadering is dat je niet meer probeert tegenwicht te vormen tegen mensen zonder geweten en geheugen. En dat is juist nodig.

x
x