Betekenis geven: rol van de leidinggevende

Cover stories

In deze tijd van zelfsturing en netwerkorganisaties, van eigenaarschap en co-creatie zien we paradoxaal genoeg een opleving van macho-leidinggevenden en autoritaire presidenten. Elkaar uitschelden of schofferen met een tweet lijkt wel een normale omgangsvorm geworden. Met hun gedrag geven deze heren (want op die posities zitten overwegend mannen) een voorbeeld aan hun aanhangers: ze maken onbeschoft gedrag populair. Zoals Muel Kaptein stelt dat rolmodellen als CEO’s, bestuurders, politieke leiders en presidenten in hoge mate bepalend zijn voor het gedrag van medewerkers of aanhangers.

Leidinggevenden zijn rolmodellen voor het gedrag van mensen binnen en rondom de organisatie. Zij worden geacht te staan voor de normen van de organisatie. Medewerkers zijn vaak kritisch over het gebrek aan vo...

Rudy Vandamme
Prachtig artikel. Vooral de koppeling van betekenisgeving aan ontwikkeling boeide me. Dat stuk kan nog verder uitgewerkt worden. Mensen geven betekenis door een verhaal te maken waarbij in het beste geval verleden, heden en toekomst aan elkaar betekenisvol gekoppeld worden.
Past helemaal in mijn gedachtengang dat onze collectieve bewustzijnsontwikkeling evolueert naar 'bewust betekenis geven' en wel zodanig dat het zinvol, goed en mooi is. Proficiat,
Rudy
Annemarie Leuverink
Lid sinds 2019
Mooi beschreven artikel.

De tussenruimte zoals in het artikel is beschreven is naar mijn mening interessant.

'Bewuste zingeving vereist een tussenruimte, een pauze tussen het waarnemen, selecteren en interpreteren van informatie enhet daadwerkelijke handelen. In mijn ogen is dit een belangrijke vaardigheid. Het hoge werktempo, de vele veranderingen en de hectiek op het werk zorgen ervoor dat we dikwijls op de automatische piloot varen of vanuit de emotie reageren. De gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn.'

Mee eens.

De ruimte als werkgever/leidinggevende durven creëren en de tijd nemen om de eigen bewustwording aan te wakkeren naar het uiteindelijk daadwerkelijke handelen, is naar mijn inzicht, iets waar meer de aandacht naar uit mag gaan. De spiegel van reflectie blijkt in de praktijk lastig te zijn.
Niet iedereen bezit die vaardigheid.
Ieder mens heeft zijn eigen interpretatie en geeft een eigen invulling aan bepaalde situaties en omstandigheden en handelen er (on)bewust ook naar.
De kunst is om dit te filteren.

Je hebt in een werkrelatie te maken met mensen, verschillende situaties, omgevingsfactoren en omstandigheden in de dagelijkse praktijk.

Wie zegt dat het makkelijk is.

Top-down, Bottom-up, helaas is de afstand mogelijk onderling te groot, is er weinig betrokkenheid en zijn er andere omgevingsfactoren die van invloed zijn.

Voor werkgevers/leidinggevenden en medewerkers ligt er een (uitdagende) taak. Het elkaar blijvend aanmoedigen om samen te werken aan verbetering en de zaken bespreekbaar maken, is iets wat je niet uit de weg behoort te gaan.
Daadwerkelijk samen de schouders eronder zetten werkt het plezierig (samen)werken in de hand.

Er is in dit opzicht nog werk te doen.

Dank voor het publiceren van artikel.

Met werkplezierige groet,
Annemarie
Lenette Schuijt
Auteur
Beste Rudy en Annemarie,
Dank je wel voor jullie reacties. Bewust betekenis geven door leiders, door tijd te nemen tussen actie & reactie, om te reflecteren en te kiezen, lijkt belangrijk te worden in deze tijd. Inderdaad is er veel meer over te zeggen en verder uit te werken. De komende tijd zal ik nog een artikel schrijven over zingeving in commerciele organisaties en over framing/reframing.
Maar ik nodig jullie (en anderen) ook van harte uit om je eigen ervaringen en inzichten hierover te delen in een artikel of column.
Hartelijke groet, Lenette
Hoi Lenette,
Wat een goed artikel/blog. Ook door de voorbeelden breng je een hele concrete verdieping van het onderwerp 'moreel leiderschap' aan waarmee de inrichting van de purpose van een organisatie op gebouwd kan worden. Dat is juist nodig in deze tijd van transitie: je kunt het niet halfbakken doen zoals jezelf al aangeeft.
Ik kijk uit naar naar jouw volgende artikel!

Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas